pixel

До 2020 г. трябва да бъдат санирани близо 19 000 сгради

енергийна ефективност

Източник: vestnikstroitel.bg

Национално отговорен и работещ механизъм за инвестиции в енергийна ефективност до 2020 година трябва да бъде предложен до средата на месец март. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на среща с кметове на големите градове в страната. Държавният глава и кметовете на София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен и Русе обсъдиха основните приоритети и предизвикателства пред големите общини, свързани с подготовката и изпълнението на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и с усвояването на средствата от ЕС от общините след 2014 година.

Реализацията на мащабна програма за енергийна ефективност е основен приоритет за кметовете на големите градове, като се обмисля въвеждането на различни механизми да насърчат гражданите да участват в проекти за саниране на панелни жилища. В момента в България има около 770 хиляди панелни жилища в 19 хиляди сгради, а около 90 на сто от тях са именно в големите градове. За санирането им са необходими поне 3.5 млрд. лева до 2020 година, като се обсъждат различни източници на финансиране след 2014 година. Сред са биха могли да бъдат оперативните програми след 2014 година, Националният доверителен екофонд, фонд „Козлодуй”, приходи от продажба на емисии парникови газове или други. Реализираната икономия от саниране на сградите варира между 30 и 50 процента от разходите на домакинствата за топло- и електроенергия. Това означава, че до 2020 година ефектът в полза на гражданите от реализацията на националната програма за енергийна ефективност би могъл да надвиши два пъти инвестициите в цялата програма. „След 2020 г. трябва да строим единствено пасивни сгради”, подчерта държавният глава.

Сред предизвикателствата, свързани с финансовата рамка след 2014 г., кметовете на големите градове очертаха необходимостта от ясно разписване на механизма за координация между управляващите органи на различните оперативни програми и бенефициентите. Проблем за общините остават възможностите им за съфинансиране на големи инфраструктурни проекти, каквито са проектите за пречиствателни станции, пътища и други.

Президентът Плевнелиев ще поддържа диалога с местните власти по основните национални приоритети с особено значение за развитието на регионите. Сред тях са ефективното използване на механизмите на Публично-частното партньорство във взаимодействие с държавните институции, реформата във водния сектор и създаването на предпоставки за икономическо развитие на регионите. Особен акцент държавният глава постави върху необходимостта от мерки на местно равнище за стимулиране на малките и средните предприятия, които осигуряват около 90 на сто от заетостта в страната.

Националният пакт за управление на средствата от Европейския съюз, промените в Закона за туризма и нов Закон за средното професионално образование също са сред темите, по които държавният глава ще търси консенсус. Според президента Закон за средното професионално образование трябва да бъде разгледан от сегашния парламент. Държавният глава отново припомни, че 2013-та е ключова година за ускоряване на изпълнението на проектите в програмната рамка 2007-2013 година и същевременно е решаваща за доброто планиране след 2014 година.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: