pixel

Нови технологии при строежа на АМ „Тракия” увеличават сигурността на пътя

тракия

Новите технологии, използвани при строителството, повишават комфорта и сигурността на пътуване по новите участъци на автомагистрала „Тракия“ от Стара Загора до Карнобат. Използваните материали правят пътуването по първата изцяло завършена българска автомагистрала по-безопасно. Това стана ясно по време на конференцията „Добрите практики при изграждането на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4″, която се проведе вчера в София. Събитието бе организирано от Агенция „Пътна инфраструктура“ по проект „Доизграждане на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4″, финансиран със средства от Европейския съюз. В него участваха представители на държавни ведомства, строителни компании и експерти в пътното строителство.

По трите участъка е използван полимермодифициран битум, който прави асфалта устойчив на омекване при високи температури. И по трите лота строителите са монтирали, отговарящи на строгите европейски стандарти стоманени предпазни огради, а хоризонталната маркировка е с висока светлоотразителна способност. Структурата на маркировката възпрепятства задържането на вода и образуването на воден филм.

Използваните материали, вложени по 115-те километра между Стара Загора и Карнобат, са тествани в лабораториите на Централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти към АПИ за съответствие с техническата спецификация на проекта.

По най-новите три участъка от автомагистралата са изградени 5 пътни възела, 9 моста, 36 пътни надлеза, 15 подлеза и 3 ж.п. надлеза. На три места са поставени шумозащитни стени. В реализацията на мащабния строителен проект са участвали над 10 000 души, около 500 строителни машини и 660 тежкотоварни автомобила.

Последните три отсечки от АМ „Тракия“ са съобразени и с най-високите стандарти и изисквания за опазване на животинските видове. Прегради не позволяват попадането на птици сред движещите се автомобили. По общо 11 км от трасето са монтирани ярко оцветени еластични мрежи. Върху тях са прикачени 1 829 силуета на грабливи птици, които да отклоняват ятата от обхвата на пътя. Водостоците на магистралата са със специални пътеки, за да могат дребни бозайници и земноводни да преминават от двете страни на трасето.

По проекта „BG161PO004-2.0.01-0004 – „Доизграждане на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4″, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет, са построени 115 км ново трасе.

Общата стойност на проекта след проведените тръжни процедури е 524 478 899,88 лв. От тях 513 970 279,58 лв. са предоставени като безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт“, от които 80% са от Кохезионния фонд на ЕС.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: