pixel

Нова ПСПВ в Пернишко

пречиствателна станция

Повърхностните води на витошките водохващания в Пернишко да бъдат обхванати от нова пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) в село Кладница, предвижда краткосрочната програма до 2020 г. на регионалния генерален план на ВиК Перник. Ще бъдат реконструирани и съществуващите пречиствателни станции в с. Рударци и Перник.

Заложено е да бъдат модернизирани съоръженията за обеззаразяване на водата на селищата, както и да бъде изграден резервоар с обем 12 хил. куб. м. Ще бъде направена реконструкция на главни водопроводи, включително и този от язовир „Студена“ до пернишката пречиствателна станция, както и ще бъдат изградени връзки с новите резервоари. Дългосрочната програма до 2038 г. планира ежегодна реконструкция на по 2 процента от цялата водоразпределителна мрежа. Четирите основни водоснабдителни системи в региона – Перник, Брезник, Радомир и Трън, обхващат 30 населени места със 116 945 жители.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: