Битумни хидроизолационни мембрани без посипка от Марисан

марисан

Важни предимства на битумните хидроизолации са възможността за полагане върху разнообразни строителни повърхности, включително такива с голям наклон и сложна геометрия, отличната адхезия към основата и лесното полагане.

Хидрозол® HBM-SV,  ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БИТУМНА МЕМБРАНА от полимер модифициран битумен състав с вложка от стъклен воал е предназначена за употреба като основна хидроизолация на плоски и наклонени покриви, както и като междинен слой при изпълнение на битумна хидроизолация в жилищното и общественото строителство. Рулата са двустранно фолирани с антиадхезивен, полиетиленов филм. Изисква защита от завършващ слой хидроизолация с минерална посипка.

Хидрозол® HBM – PE, ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БИТУМНА МЕМБРАНА от полимер модифициран битумен състав с вложка от полиестер се прилага като основна хидроизолация на плоски и наклонени покриви, както и като междинен слой при изпълнение на битумна хидроизолация в жилищното и общественото строителство. Рулата са двустранно фолирани с антиадхезивен, полиетиленов филм. Има голяма якост, което позволява да бъде използвана за изолация на основи на сгради, тунели, метросъоръжения, конструкции подложени на вибрации, покриви и структури  търпящи линейно разширение. Прилага се при осъществяване на хидроизолация на подземни хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, канали, шахти, основи на резервоари и др., както като основен хидроизолационен слой, така и само като противофилтрационен екран. В условията на директно въздействие на атмосферни влияния, изисква защита от завършващ слой хидроизолация с минерална посипка, като например Хидрозол® HBM-PEP.

Източник: Марисан

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: