Нова наредба за отстоянието на казината

казино

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството прие нова Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрални зали и казина до училища или до домове за деца, лишени от родителски грижи. Целта е ограничаването на риска за малолетни и непълнолетни от достъп до организирани хазартни игри на територията на страната, съобщи Дарик.

Според Закона за хазарта игралните зали и казина не могат да се намират на по-малко от 300 м от училища и домове за деца, лишени от родителски грижи, освен ако са в хотели, категоризирани с категория „четири” или „пет звезди”.

Новите текстове в Наредбата са съобразени с промените в нормативната уредба, с които се въвеждат изисквания за отстояние на игрални зали и казина спрямо домовете за деца, лишени от родителски грижи, и отпадат нормите по отношение на казармите.

Предвижда се отстоянието да се измерва от правоспособни лица, вписани в Регистъра по геодезия, картография и кадастър.

С друго решение Министерският съвет ще приеме план за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Планът предвижда намаляване на необходимите документи за ползване на 84 административни услуги, обмен на информация по служебен път за 30 услуги, създаване на електронни регистри за 17 услуги.

Най-голям брой мерки са предложени в сферата на здравеопазването, на земеделието и храните, и на икономиката, енергетиката и туризма.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: