ИАНМСП организира национално участие в „ТЕХНОМА 2012”

изложение

Източник: sme.government.bg

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира българско национално участие в Международното изложение за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2012”, което ще се проведе в периода 16.10 – 20.10.2012 г. , Скопие, Македония.

Изложението „ТЕХНОМА” се организира ежегодно от 1975 г. от скопския панаир – най-големия изложбен център в Македония.

В международния панаир „ТЕХНОМА” 2012 са включени следните области – черна и цветна металургия, металообработваща промишленост, електро- и електронна промишленост, енергетика, строителни и изолационни материали, средства и оборудване за строителството, технико-технологични иновации, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари.

В рамките на изложението се провеждат паралелно и следните изложби: 38-ми Международен панаир за металургия, електроника, енергетика, строителство; 32-ра международна изложба за иновации “МАКИНОВА”; 13-ти Международен панаир на занаятчийството и малкото стопанство.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2012”, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

–  Наемане на изложбена площ;
–  Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
–  Наемане на оборудване и обзавеждане;
–  Регистрация на изложителите;
–  Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
– Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба ТЕХНОМА 2012, следва да поемат всички други разходи, както следва:

– Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
– Застраховка на представителите на предприятието.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: