pixel

Бургас почерпи опит от най-силните в Европа

малмю

Източник: vestnikstroitel.bg

Община Бургас почерпи опит от най-напредналите европейски градове в сферата на устойчивото енергийно градско развитие. Това се случи в рамките на провелата се международна конференция в гр. Малмьо, Швеция, като част от проект Covenant CAPAcity – „Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в областта на климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, действия, мониторинг и проект CASCADE – „Градове обменят опит относно управлението на енергията на местно ниво“, финансирани по програма „Интелигентна енергия за Европа“ на Европейската комисия.

Реализацията на съвместни инициативи по проекти, финансирани чрез програма „Интелигентна енергия за Европа“ и насочени към постигането на общи цели, е силно насърчавано от страна на Европейската комисия, с оглед на по-качественото изпълнение и постигането на по-висока устойчивост на резултатите.

По време на конференцията г-жа Атанаска Николова, зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“ в Община Бургас, представи ползите от прилагането на екологични политики на местно ниво и положените усилия от страна на Община Бургас за въвеждане на енергоефективни мерки във всички обществени сгради, създаването на подходящи условия за използване на алтернативен транспорт от гражданите, както и използването на възобновяеми енергийни източници.

Домакините от Община Малмьо, световен лидер в областта на устойчивото енергийно развитие, представиха успешния си опит от комбинацията на дългосрочно планиране с конкретни реализации в трите направления на устойчивото развитие – социална, икономическа и екологична устойчивост. Силно впечатление направи амбицията до 2020 г. град Малмьо да използва 100 % енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: