МОСВ даде на прокуратурата казуса Карадере

karadere

Екоминистърът Светлана Жекова внесе сигнал до прокуратурата по казуса Карадере относно решението на шефа на РИОСВ за изграждането на луксозен къмпинг в района.

Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова е сезирала Върховната административна прокуратура с молба за извършване на проверка и подаване на протест до съда с искане за обявяване на нищожност на Подробен устройствен план – План за регулация на ЗО „Бяла – север“.

Според сигнала, ПУП-ПР „Бяла-север“ е одобрен без проведена процедура по екологична оценка, което е нарушение на екологичното законодателство с Решение № 26-311/10.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Бяла.

Зона за отдих „Бяла – север“ е зоната в местността Карадере, в която инвеститорите Мадара Юръп и Макси I имат намерение да строят ваканционно селище и „луксозен къмпинг“ и на практика там, където  не е предвидено за застрояване в Общия устройствен план.

Миналата седмица стана ясно, че директорът на РИОСВ – Бургас е оттеглил решението си, което предвиждаше инвестиционното предложение за изграждане на луксозен къмпинг в местността Карадере край град Бяла да не се подлага на ОВОС, срещу което протестираха екологични и граждански организации и подадоха жалба в РИОСВ-Бургас, съобщава dir.bg.

Според становището, изложено подробно в сигнала, министърът счита, че „Решение № 26-311/10.02.2005 г. на Общинския съвет – Бяла е издадено в нарушение на нормативната уредба по околна среда и устройство на територията и в случая са налице основания за прогласяване на нищожност на същото“.

Сред мотивите за това се изтъква, че е извършена проверка, в следствие на която е установено, че „за ПУП-ПР „Бяла-север“ не е внасяно искане до компетентния орган по околна среда за преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО, въпреки, че според действащия материално-правен режим, за ПУП-ПР „Бяла-север“ е било задължително да се извърши процедура по ЕО.

В сигнала изрично се подчертава, че одобряването на плана предполага една голяма територия да бъде урегулирана и върху нея да се извършва строителство, но без ЕО това може да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и риск за човешкото здраве.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: