pixel

Младенов направи първа копка на „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“

Тотю Младенов

Източник: vestnikstroitel.bg

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов направи вчера първа копка на церемонията по стартиране строителството на „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“. Само за строителните дейности проектът ще осигури заетост общо на 144 души от областта. В това число чрез програма „Подкрепа за заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към момента са наети 20 безработни лица регистрирани в „Бюрото по труда“- гр. Враца, като от тази възможност съвсем скоро ще се възползват още 50 души. Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца, като са предвидени и 12 месеца за отстраняване на дефекти. Стойността е 136 373 288,07 лв. и се реализира със средства по ОП „Околна среда 2007-2013“.

„Наред с всички социални проекти, по които работим с община Враца много интензивно, инфраструктурата е много важна, защото ще доведе до разкриване на нови работни места и по-голямо потребление. Убеден съм, че след няколко години Враца ще изглежда по съвсем различен начин с реализирането на тези широкомащабни инвестиции – проектът за цялостната инфраструктура на ВиК мрежата на града, пречиствателната станция, депото за сепариране на отпадъци, също така газификацията, която стартирахме преди 4 години и предстоящия през пролетта строеж на пътя Мездра-Ботевград. Сигурен съм, че това ще даде възможност за привличането на сериозни инвестиции в града и връщането на младите хора в региона“ – каза министър Тотю Младенов в изказването си на церемонията по стартиране на строителните дейности.

Кметът на Враца инж. Николай Иванов благодари за доброто сътрудничество между централната и местната власт.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: