pixel

Местната власт настоява за увеличение на средствата

ремонт

Източник: publics.bg

Общините и държавата се разминават по пет ключови въпроса в бюджета за 2013 г. Това пише в протокола от среща между Националното сдружение на общините и финансовото министерство.
Различията са в размера на изравнителната субсидия, парите за поддържане на силно амортизираната общинска инфраструктура, финансираните от държавата дейности в частта за грижата за децата и социалните услуги, както и в осигуряването на средства за съфинансиране на общинските проекти и в одобряването на нормативната база за по-ефективно и отговорно управление на ресурсите, пише „Дневник“.
Общините настояват за увеличаване на размера на изравнителната субсидия с минимум 29 млн. лв. От местните власти се мотивират, че тези пари са в един и същ размер за трета поредна година. „За голямата част от общините това е преобладаващият източник за финансиране на местните дейности и за съфинансирането на европроекти“, пише в протокола.
 
Според сдружението на фона на големия спад на общинските данъчни приходи, задържането на размера му е в противоречие с реалностите през 2013 г.
Местната власт иска увеличаване средствата за ремонт и поддържане на пътищата с 25 млн. лв. и на целевата субсидия за капиталови разходи с 18 млн. лв. Според общините продължава негативната тенденция да се отказват от инвестиционни разходи, за да могат да финансират законово регламентирани публични услуги и европроекти.
„Този процес оказва негативно влияние върху силно амортизираната общинска инфраструктура и предполага много повече разходи в бъдеще за възстановяването й“, добавят оттам.
Общините не са доволни от предлаганото увеличение спрямо 2012 г., което е крайно недостатъчно даже за частичното преодоляване на натрупаните дефицити. Целевата субсидия за капиталови разходи сериозно изостава от минималните нужди от около 70 млн. лв. Настояват и за увеличение на средствата за делегираните дейности с 84.7 млн. лв.
„Завишените с 6% спрямо 2012 г. стандарти за делегираните дейности на практика подкрепят политиките на ресорните министерства – предложенията на сдружението на общините по стандартите не са приети, с изключение частично за социалните услуги“, пише в протокола.
Общините смятат, че нямат възможност да провеждат местна политика по тези дейности и като резултат се засилвала зависимостта на общинските бюджети от общата субсидия за делегирани дейности, която по същество е строго целеви трансфер. Тази тенденция е намерила отражение в констатациите и препоръките на мониторинговия доклад на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа от 2011 г.
Местната власт иска минимална допълнителна държавна подкрепа за детските градини за минимум 22.3 млн. лв., което означава по 50 лв. годишно на дете. От сдружението пишат, че трябва да се осигури допълнителен ресурс за повишаване обхвата на учениците, ангажирани в извънучилищни и извънкласни дейности. Искането е за минимум по 6 лв. на дете или общо около 3.6 млн. лв.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: