pixel

Марисан Академия: Връзка на топлоизолационната система с подпрозоречни дъски

marisan-termoflex

Много честа причина за спорове със строителите са щетите в областта на подпрозоречните дъски. Въпреки че до голяма степен оказват влияние върху качеството на цялата топлоизолационна система, тяхната конструкция, производство и монтаж не са нормирани. Това води до използването на подпрозоречни дъски, които не са подходящи за монтаж в топлоизолационна система и които не могат да поемат температурните разширения на материала, от който са направени или да предотвратят навлизането на вода в конструкцията. Последствията са разрушаване на части от ТИС и нейното компрометиране.

marisan-termoflex

Подходящите за ТИС подпрозоречни дъски се тези, които предпазват системата от такива щети и могат да поемат следните функции:

– да поемат температурните разширения на подпрозоречната дъска в собствената си конструкция и да не ги предават на системата;
– да подсигуряват гъвкава, еластична и достатъчна от гледна точка на статиката подпора;
– да предлагат водоплътно и без прекъсване уплътняване към дограмата и към топлоизолационната система;
– да предотвратяват образуването на топлинни мостове.

marisan-termoflex

Външните подпрозоречни дъски и первази могат да бъдат изработени от най-различни материали. Те трябва да възпрепятстват навлизането на вода в строителната конструкция и топлоизолационната система. Техният наклон трябва да бъде достатъчен за отвеждане на водата (най-малко 5°), а предният им водооткапващ кант да излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

Връзката на ТИС със страничните бордове на подпрозоречната дъска трябва да бъде направена така, че да е абсолютно водоплътна и да не позволява преминаването на влага. Самите странични бордове трябва да могат да поемат линейните разширения на подпрозоречният перваз без да ги предават на конструкцията. При металните подпрозоречни дъски трябва да се предвидят също така разширителни връзки на всеки 3000 мм (нагряването през лятото може да стигне до 70-80°С през деня и да се охлади до 5-10°С през нощта).

Первази „стърчащи“ повече от 150 мм от равнината на фасадата е задължително да бъдат допълнително фиксирани за строителната конструкция. При металните подпрозоречни дъски се препоръчва монтажа на подложна уплътнителна лента, заглушаваща шума от дъждовни капки.

Връзката на ТИС със страничните бордове на подпрозоречната дъска трябва да бъде направена така, че да е абсолютно водоплътна и да не позволява преминаването на влага. Самите странични бордове трябва да могат да поемат линейните разширения на подпрозоречният перваз без да ги предават на конструкцията. При металните подпрозоречни дъски трябва да се предвидят също така разширителни връзки на всеки 3000 мм (нагряването през лятото може да стигне до 70-80°С през деня и да се охлади до 5-10°С през нощта).

Первази „стърчащи“ повече от 150 мм от равнината на фасадата е задължително да бъдат допълнително фиксирани за строителната конструкция. При металните подпрозоречни дъски се препоръчва монтажа на подложна уплътнителна лента, заглушаваща шума от дъждовни капки.

marisan-termoflex

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА

marisan-termoflex

Дължина на подпрозоречната дъска

D = A + 25 мм – 2B

D = дължина на подпрозоречната дъска

А = дължина на отвора във фасадата

B = дебелина на ТИС по обръщането (топлоизолация + армиращ слой + финишно покритие)

2С = 25 мм (дълбочина на влизане на подпрозоречната дъска в борда

marisan-termoflex

Широчина на подпрозоречната дъска

x = a + b + c

x = ширина на подпрозоречната дъска

а = ширина на обръщането

b = дебелина на ТИС по фасадата (топлоизолация + армиращ слой + финишно покритие)

c = отстояние на водооткапващ кант от фасадата ( стандартно 4 см)

marisan-termoflex

Монтаж на бордовете към подпрозоречната дъска
marisan-termoflex

Монтаж на бордовете към подпрозоречната дъска

Закачане на двата борда върху скъсената на необходимата дължина подпрозоречна дъска. Интегрираното в бордовете уплътнение гарантира достатъчно място за нейните термични линейни разширения.

Закрепване на уплътнителния профил ( или уплътнителната лента) на гърба на подпрозоречната дъска по цялата и дължина до интегрираното в бордовете уплътнени.

marisan-termoflex

Монтаж на подпрозоречната дъска към дограмата

Завиване на подпрозоречната дъска (заедно със закрепеното за гърба уплътнение) към дограмата на прозореца и поставяне на капачките на главите на монтажните видии.

Запълване на евентуално оставащи кухини между бордовете на подпрозоречната дъска и стената с топлоизолационен материал ( или алтернативно с монтажна пяна).

marisan-termoflex

Монтаж на конзолния държач

Закачане на конзолният държач за челото на подпрозоречната дъска, настройка на дължината на рамото му и фиксиране за стената. Максималното разстояние между два съседни държача е 0,75 м.

 

marisan-termoflex

Връзка с топлоизолационният материал

За да се гарантира сигурна връзка с топлоизолационната система, на долната част на подпрозоречната дъска се залепва уплътнителна лента. Тази лента се полага така, че да е изравнена с ръба на топлоизолационните плочи и се обръща на горе по бордовете.

Полагане на финишна мазилка

След приключване на монтажа на подпрозоречната дъска, се заработва топлоизоалцията и се полага финишната мазилка до канта на страничните бордове.

marisan-termoflex

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: