Пропуски в документацията за третия метродиаметър

dokument

Значителен брой пропуски от юридическо и техническо естество в предоставената от Столична община (СО) документация и проведените до момента процедури относно изграждането на третия лъч от софийското метро, установиха експерти на Министерството на инвестиционното проектиране (МИП). Това стана ясно днес на среща между министър Данов и представители на СО. Обсъждан е бил проект за подробен устройствен план, свързан с изграждането на част от трасето на трети метродиаметър, внесен от общината за одобряване от министъра на инвестиционното проектиране.

На срещата главният архитект на София Петър Диков е поискал от министерството да осигури експертна помощ на направление „Архитектура и градоустройство“ към СО с оглед привеждане на документацията за трети метродиаметър в съответствие с изискванията на Законът за устройство на територията и другите нормативни актове, свързани с проекта.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: