pixel

Информационна кампания „Енергийно обновяване на българските домове” в Благоевград

саниране

Източник: vestnikstroitel.bg

За втора поредна година Министерството на регионалното развитие започва информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Това съобщиха от пресцентъра на община Благоевград.

Информационни дни по проекта в гр. Благоевград ще се проведат в периода 14-16 юни 2013 г. на следните локации:

-14 юни – пред Общинска администрация Благоевград; адрес: пл. “Георги Измирлиев” №1, от 16:00 до 19:30 часа
-15 юни – ж.к.Еленово, ул. 14-ти полк; кръгово кръстовище при ЗМК Благоевград, от 11:00 до 14:30 часа
-16 юни – ж.к. Струмско, пред РУМ Струмско, от 11:00 до14:30 часа

В информационна кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на които ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата. Срещите ще се проведат както следва:

-14 юни 2013 г. от 18.00 часа – пл. “Георги Измирлиев” №1; Общинска администрация Благоевград в 101 заседателна зала.
-15 юни 2013 г. от 10.00 часа – пл. “Георги Измирлиев” №1; Общинска администрация Благоевград в 101 заседателна зала.

Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Експертите на Министерство на регионалното развитие ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна финансова помощ, 25% самоучастие на собствениците.

Информационните дни по проекта се провеждат в периода 16 април – 30 юни 2013 г. в общо 36 града. Във всеки един от градове ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който хората ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.

Към 3 юни 2013 г. са подадени 223 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 30 града, 125 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите. Само в 6 града няма подадени заявления – Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище и Ямбол.

Най-много са подадените заявления в София – 60, следват Пловдив – 17, Бургас – 15, Благоевград -14, Варна – 13, Смолян – 12, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район – 27; Северозападен – 11, Северен централен – 19, Югозападен – 29, Югоизточен – 25, Южен централен – 52.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: