pixel

Коалиция иска 12% зона за спорт в природните паркове

спортна зона

Източник: standartnews.com

При изработване на новите планове за управление на националните и природните паркове да залегне изискването 12% от териториите в тях да бъдат само зони за практикуване на спорт и туризъм, каквато е практиката в развитите европейски страни.

Това е искането до новия министър на околната среда и водите Юлиян Попов от Национална гражданска Коалиция „Природата за хората и регионите”.

„Планинските райони в България са 40% от територията на страната, но за съжаление, населените места в тях са изключително слабо развити. Безработицата в тези региони надхвърля 35%, демографската криза е видима, цели села са абсолютно обезлюдени, а в други живее само застаряващо население. Поминъкът, с малки изключения, около ски центровете, е сведен до бракониерска сеч и лов, бране на билки и гъби, ограничени количества тютюн, картофи и други дребни селскостопански дейности“, посочват от коалицията.

„Въпреки популярните твърдения за развитие на еко туризъм, къщи за гости, био земеделие, фото туризъм, скално катерене и други форми, те са единични проекти и не създават сериозни приходи и поминък на населението, пише в официалното писмо до министър Попов. – Това, че Пирин е обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО, Рила е национален парк, Витоша – природен парк с два резервата, по никакъв начин не създава доход на хората, живеещи в тези региони. Населението там не получава справедлива компенсация за това, че териториите са под защита на закона и човешка намеса и инвестиционна дейност са силно ограничен. Именно тук се губи балансът и се създава конфликтът между местните общности и неправителствените еко организации. Исканията за налагане на тотална консервация на големи райони е в разрез с програмата за Устойчиво развитие на ООН. За съжаление, у нас е възприето едностранчиво, че опазването на околната среда означава единствено налагане на забрани, мораториуми и регулации. Дисбалансът в тези отношения може да се промени чрез плановете за управление на националните и природни паркове. В момента се провежда конкурсът за изработване на нов План за управление на Национален парк Пирин. Въпреки, че старият е изтекъл преди 3 години, все още не е готово дори заданието за изработване на нов план за управление на Национален Парк Рила. Планът за управление на Природен парк Витоша, който е приет през 2005 година, е силно рестриктивен с категорични забрани за строителство, включително и за подмяна на съществуващи съоръжения“, заявяват от „Природата за хората и регионите”.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: