Как да хидроизолираме и облицоваме влажни помещения с плочи?

вебер

Източник: Вебер

Влажните помещения в повечето случаи са облицовани с плочи, което само по себе си не осигурява хидроизолация на повърхностите. Най-често срещаните проблеми във влажните помещения са:

Проникване на влага зад плочките

влага

Проникналата зад плочите влага води до появата на мухъл, плесени и микроорганизми по стените на съседните помещения. Това е съпроводено с разрушаване на покритията по стени и тавани, появата на неприятна миризма и тъмно оцветяване в съседни помещения.

Пукнатини в граничните зони

Много често на ъглите между стена–стена и стена–под се получават пукнатини. Това е най-честата причина за проникване на влага в околните помещения.

Лошо уплътняване

При неправилно изпълнено уплътняване около отводнителните детайли и дренажни системи с времето влагата от мръсните води прониква в помещенията

Отлепяне на плочи

Проникналата зад плочите вода замръзва при отрицателни температури и разрушава покритието.

РЕШЕНИЕ!

За да постигнете ефективна защита на помещения с повишена влажност, използвайте разработената от Вебер система от материали. Стриктното спазване на технологията за полагане ще ви осигури дълъг и безпроблемен експлоатационен период.

плочки

1. Уверете се, че основата е товароносима, устойчива и без замърсявания. При нови основи изчакайте поне 3 месеца за стихване на процесите на слягане. Всички неравности и пукнатини по основата коригирайте с ремонтен разтвор weber.tec 933. Изчакайте пълното изсъхване на коригираните зони.

2. Грундирайте основата с грунд weber.prim 801. При гланцирани или непорьозни основи грундирайте с weber.prim plus Грунд. Изчакайте 1–5 часа за пълното изсъхване на грунда.

3. В ъглите между стените и пода, както и по ъглите на цялата височина на стените поставете хидроизолационни ленти weber.tec 828. Лентите защитават тези критични зони от напукване. Преди цялостното хидроизолиране поставете и уплътнителни маншети за тръби weber.tec 828 MA. Лентите и маншетите се вграждат, използвайки weber.tec 822.

4. С четка ипи валяк нанесете непрекъснат слой weber.tec 822 по цялата повърхност. Спед като изсъхне (минимум 5 часа), нанесете втори слой, като посоката му на нанасяне трябва да бъде перпендикулярна на първия. Общата дебелина на двата слоя трябва да е минимум 2 mm по цялата повърхност. Изчакайте 24 часа за пълното изсъхване на хидроизолацията.

5. 3а полагане на плочите върху хидроизолационния слой weber.tec 822 използвайте weber.col Флекс, weber.set Комфорт Флекс – Dust Free формула или weber.col Екстра Флекс. При плочи с размер над 40 х 40 cm нанесете лепилото не само върху основата, но и на гърба на плочата. Между плочите оставете фуги с минимална широчина 2 mm. Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото.

6. Почистете добре празнините между плочите и пристъпете към фугиране с фугиращите смеси weber.color Комфорт (фуги 1–6 mm), weber.color Перфект (фуги 2–20 mm) ипи с епоксидните фуги weber.xerm 848, ако има специално изискване за силно устойчиви на химикали фугиращи смеси.

продукти

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: