pixel

Как да армираме допълнително натоварените детайли?

вебер

Определени участъци от фасадата са подложени на по-силно натоварване. Това налага допълнителното им армиране. Подценяването на тази задача създава риск от напукване на топлоизолационната система и мазилката, което нарушава нейната ефикасност, дълготрайност и естетически вид.

Ъгли около отворите на врати и прозорци

фасада

По конструктивни причини около вратите и прозорците на сградите се получава концентрация на статични напрежения. С времето това може да доведе до напуквания, да се армира допълнително с мрежа под подпрозоречните плотове.

Външни ъгли

Външните ъгли на сградата често са подложени на неволни механични натоварвания. Нарушаването на целостта на външните ъгли създава условия за просмукване на влага и повреждане на топлоизолацията.

Вътрешните ъгли

Ивиците от зида около отворите за врати и прозорци по правило се изолират с по-тънък пласт топлоизолация. На тези места също възникват допълнителни напрежения, които могат да напукат мазилката, ако не бъде извършено правилно армиране.

РЕШЕНИЕ!

Допълнителното армиране на подложените на повишено натоварване области или местата с по-висока концентрация на напрежения е задължително за постигане на дълготрайна и ефективна топлоизолационна система.

Топлоизолационните плочи

1. Топлоизолационните плочи се подреждат така, че вертикалните фуги помежду им да се разминават. При ъглите на прозорците и вратите се полагат цели плочи, изрязани по конкретния размер.

2. Първо се армират рисковите зони и чак след това се полага армировъчна мрежа по цялата фасада. Така рисковите зони са двойно защитени. Армировъчната мрежа се доставя на рула и се разкроява според необходимите дължини. При полагането им в предварително нанесения пласт лепило всеки две съседни ивици трябва да се припокриват на широчина поне 10 cm.

армиране

3. 3а оформяне на вътрешни ъгли можете да използвате готови профили. Ако не разполагате с такива, мрежата задължително се загъва и залепва върху стената от другата страна на ъгъла на ивица, широка поне 20 cm.

4. 3а укрепване на външните ъгли използвайте готови ъглови профили с армировъчна мрежа. Те придават здравина на ръба и точно очертават ъгъла. Полагат се по същия начин, както и армировъчната мрежа.

5. Ъглите на отворите около врати и прозорци се укрепват допълнително с диагонална армировка – парчета мрежа с големина около 20 x 40 cm, които се вграждат с лепило на тези места.

6. След армиране на рисковите зони пристъпете към цялостно изпълнение на армираната шпакловка. Нанесете равномерен пласт лепилото, положете мрежата и с лек натиск с маламашката я вградете в лепилото. 3агладете избилото през отворите на мрежата лепило, докато покриете напълно мрежата. При необходимост добавете лепило.

Източник: Вебер

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: