pixel

URBAN MOUNTAIN – една знакова сграда в Осло

осло

„URBAN MOUNTAIN“ е името на проекта, който спечели Северното строително предизвикателство в Норвегия. Печелившото предложение за реконструкция и разширение на 50 000 кв. м. висока офис сграда в центъра на Осло представя изцяло нови и иновативни начини за намаляване на потреблението на енергия и CO2 отпечатъка на сградата. Проектът използва принципа „от люлка до люлка“ и цели сертификация по BREEAM.

Когато ремонтът бъде приключен, сградата ще бъде най-високата в Норвегия и първата висока сграда в страната, която ще се наслаждава на естествената вентилация.

Въз основа на принципите „ от люлката до люлка“ (C2C) окло 90% от материалите от разрушената сграда, която се е намирала там, се рециклират и използват повторно в рамките на нови и усъвършенствани строителни материали. 80% са използвани директно в новата, ремонтирана сграда. Например, всички фасадни елементи от съществуващата сграда са използвани повторно при новия дизайн на фасадата. Освен това концепцията се базира на измерими цели за псотигането на гъвкавост, опазване на биологичното разнообразие и рециклиране на водата, топлинна енергия и органичните отпадъци.

URBAN MOUNTAIN

Важна част от този проект е да даде възможност на устойчивите мерки за станат видими за потребителите и жителните на града, за да се повиши осведомеността относно екологичното строителство. Един от начините да се направи впечатление са „зелените дробове“ на постройката. „Зелените дробове“ са иновативна част от естествения входящия въздух в сградата. С използването на типични за региона растения „зелените дробове“ допринасят за увеличаването на биоразнообразието в страната и създават по-добър и по-здравословен вътрешен климат. Зелените растения прочистват въздуха, овлажняват го и намаляват CO2 – а освен това създават удобство и приятна атмосфера за персонала и посетителите.

Соларни комини се простират от основата до върха на сградата. Парник на покрива улавя и използва излишната топлина на сградата и топлината на слънчевите комини. Резултатът е един действително разпознаваем дизайн сградата – устойчива забележителност в градската среда на Осло.

естествената вентилация

Друг пример за добре видимите устойчиви решения в сградата е новаторското решение за съхранение на лед, което може да се види отвън през голям прозорец, когато хората отиват или се връщат от станцията на метрото. Тези 1000  кубически метра лед се използват като източник на топлина в термопомпа със специален дизайн и като източник на директно охлаждане през лятото.

За да интегрира офис-сграда в местната среда, дизайнерският екип е предвидил обществен достъп чрез „Urban Green Mall“, където се продават здравословна качествена храна и местно произведени продукти.

Северното строително предизвикателство е конкурс, организиран от Nordic Innovation. Амбицията е да се създадат пет знакови проекта за скандинавския регион, по един във всяка страна, които да демонстрират решения за устойчиво обновяване на съществуващия сграден фонд.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: