pixel

Кадастърът гарантира собствеността на гражданите

кадастър

Необходимо е да се постигне централизиране по отношение работата по кадастъра, тъй като това е инструментът, който гарантира собствеността на гражданите. „Водят се разговори целият кадастър и имотните регистри да са на едно място”, каза министър Иван Данов пред кметове от област Габрово.

Другият важен момент е приемането на общите устройствени планове (ОУП). Те трябва да са приоритет за местната власт, тъй като без тях не би могло да се реализират европейски проекти. в България едва 25% от общините са започнали разработването на ОУП. Министър Данов подчерта, че ведомството му няма да подкопава функциите на общините. „Нашата задача е да им помогнем”, уточни той.

Редакция търпи и Законът за обществените поръчки с цел равен достъп до поръчките. „Малките и средните фирми трябва да могат да намерят мястото си в строителството на обекти в България”, обясни министърът. Той допълни, че има идея да се създадат отделни правилници за различните дейности, по които се откриват обществени поръчки, съобразно техните специфики – например, дали се отнасят за строителство или за лекарства. Не по-малък е проблемът с високия процент на безработни – към момента това са над 180 000 строители.

Министерство на инвестиционното проектиране ще се занимава с проекти за над 10 млн. лв. Сред основните му задачи са: привличането на инвестиции и адаптиране на строителното законодателство към европейските изисквания. Министерството има амбицията да създаде база от готови проекти, които да чакат европейското финансиране. Работи се и по създаването на ясни формуляри, така че да се избегнат затрудненията при кандидатстването по проекти.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: