Isover дава награда за сградна енергийна ефективност

изовер

И български проекти вече могат да участват в конкурса за наградата за енергийна ефективност на Isover, обявиха от фирмата за сградни изолации. Утре тя провежда форум под надслов „ден на мулти-комфортната къща“ в хотел „Метрополитън“, София.

Наградите за Енергийна Ефективност на Изовер е международен конкурс, организирано с участието на 15 европейски държави. Тази година за първи път приема проекти от България.

Награждават се най-забележителните и творчески проекти, демонстриращи иновативен интегриран подход за прилагане на стандарт за енергийна ефективност в проекти за ново строителство и реновации, както и техните реализатори.

Наградите се стремят към промотиране на измерими резултати в енергийната ефективност както при жилищните, така и при не-жилщните сгради. „Въпреки че няма недостиг на конкурси в областта на архитектурата, призът на Isover за енергийна ефективност се отличава с една важна разлика. Много от най-иновативните идеи, които се преценяват в това състезание, са невидими за окото. Но тяхното влияние е значително и може да бъде измерено чрез спестена енергия и комфорт. Целта на наградите е да насърчи тенденцията към създаването на структури, които наблягат на комфорта в съчетание с пълно зачитане на околната среда.“ Конкурсът, който се провежда едновременно в няколко европейски страни, е отворен за всички строителни специалисти, в т.ч. архитекти, инженери, строителни компании и инвеститори.

Два забележителни проекта от България ще бъдат представени по време на международната церемония, която ще се проведе през март 2014 г. в Дъблин, Ирландия.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: