pixel

Интелигентни решения на Siemens за пожаробезопасност гарантират комфорта в сградите

Siemens

Защо интелигентната защита е важна за пожарната безопасност? Как да защитим сградите и бизнеса си с новаторските решения на Siemens?

Фокусът върху защитата на живота, собствеността и бизнеса винаги е стоял в основата на пожарната безопасност. Целта остава непроменена, въпреки че появата на „умни“ сгради и нарастващата роля на IoT решенията за пожарна безопасност променят съществено механизмите за постигането ѝ.

Siemens свързва технологиите ефективно, за да ви помогне да осигурите безопасност за хората и съоръженията, като същевременно запазите комфорта на обитателите на сградите. Всички елементи на противопожарната защита – от детекцията, известяването, евакуацията и гасенето до интегрираната платформа за пожарна безопасност и облачните решения, се свързват в една система, която се „самотества“, докато извършва непрекъснат мониторинг на сградата.

Интелигентните системи за пожарна безопасност издигат киберсигурността на ново ниво

Облачните решения играят все по-важна роля в ежедневието ни, включително в сферата на пожарната безопасност.  Siemens предлага продукти и услуги, които издигат удобството и защитата на по-високо ниво.

Облачно-базираните решения ви гарантират по-ефективна работа с подобрени обслужване и експлоатация, мониторинг в реално време и 24/7 отдалечен достъп до системата за пожарна безопасност на клиентите ви.

Уеб порталите предоставят сигурна връзка с облака, а мобилните приложения допринасят за по-гладко  въвеждане в експлоатация и конфигурация на системите, както и предоставяне на достъп до информация за наблюдаваните обекти, независимо от вашата локация. Строгите вградени мерки за киберсигурност ви дават възможност да използвате приложенията, за да свържете системите за пожарна безопасност към облака в сигурна и безопасна среда. Те играят ключова роля за запазване на конфиденциалността на данните, както и на тяхната цялостност и достъпност.

IoT решенията помагат да запазим комфорта в сградите 

Неудобството, което създава тестването на устройствата в една сграда, отдавна се разглежда като проблем, особено при обществените сгради. Посещение на специалист с цел извършване на дейности по поддръжката на системата за пожарна безопасност в хотел или болница например може да доведе до нарушения в ежедневната дейност. Благодарение на последните технологии, тези дейности могат да се извършат по всяко време, без това да наруши комфорта на обитателите.

Детекторите на Siemens от най-ново поколение позволяват редовно тестване, като значително се намалява времето, в което се извършва проверка в сравнение със стандартния механизъм за тестване. Те работят във фонов режим, независимо, тихо и интелигентно. Благодарение на облака и на подкрепата на квалифицирани инженери, които предоставят необходимата поддръжка с отдалечен достъп, детекторите работят 24/7, като непрекъснато измерват и оценяват собственото си функциониране и предвиждат проблеми и нужда от проверки на изправността.

Siemens

Високотехнологични решения в портфолиото на Siemens за пожарна безопасност

Освен облачни и IoT решения, Siemens предлага и други високотехнологични опции.

Портфолиото ни включва автоматични детектори, които покриват целия спектър – от елементарен до изключително сложен анализ на сигнала, с цел да се гарантира функциониране без неизправности при всякакви обстоятелства.

Интелигентният ни ASA детектор е подходящ за всички видове сгради (здравни заведения, центрове за данни, търговски сгради и др.) Уникалната ASA технология (усъвършенстван анализ на сигнала) на Siemens прави възможна оптималната адаптация на детектора към условията на съответната среда, избирайки от приложението подходящия набор ASA параметри. Технологията ASA разчита и оценява сигналите в реално време. Това позволява на детектора безпогрешно да различи истински пожар от лъжлив сигнал, възникнал вследствие на прах, пара или газ. Така се предотвратяват фалшивите аларми, които водят до скъпоструващи прекъсвания на бизнес дейностите.

Гетуейтът X200 на Siemens, който може да се монтира както в централата, така и извън нея, предлага възможност за вградена и рентабилна свързаност.

Технологията ISO предоставя подобрена защита за по-надеждна система за пожарна безопасност. Освен това тя гарантира непрекъснатост на бизнес процесите с перфектна защита благодарение на по-бързото отстраняване на неизправности и по-ефективната поддръжка.

Високотехнологичните решения и дигитализацията на пожарната безопасност дават възможност да се промени статуквото и да се направи преход към по-съвременен, висококвалифициран и стриктен подход за осигуряване на целогодишна противопожарна защита, която същевременно гарантира комфорта на обитателите на сградите.

Разгледайте пълното портфолио Сградни продукти на Siemens.

Сименс

Siemens AG е глобален лидер в областта на електрониката и електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергетиката и здравеопазването. Повече от 160 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на екологични технологии, като генерира приходи от „зелени” продукти и решения в размер на 28 милиарда евро за финансовата 2010 година. Siemens е на българския пазар от повече от 130 години, като днес в компанията работят над 450 души, 200 от които са заети в производството на компоненти за трансформатори. Компанията предлага на българския пазар иновативни продукти, решения и услуги от огромното си портфолио – от първата телеграфна мрежа в страната след Освобождението, първите електрогенератори и рентгенови апарати през 20-те години на 19 век, до днешните съвременни решения като най-екологичната електроцентрала работеща в комбиниран цикъл, модернизация на производствените процеси в индустрията, интелигентни сградни технологии, безопасни и ефективни медицински апарати от най-висок клас.

Прочетете също: