Хидрозол® WBC-AQ – полимер-битумна хидроизолация за покриви и фундаменти

Hydrozol

Първообразът на битумът, който използваме днес, носи своето начало от процеси, образуващи се на дъното на различни седиментни басейни в древността. Под една или друга форма той се среща и в природата на места като например вътрешността на порьозни скални образувания в Канада и Мадагаскар, асфалтовото езеро в Тринидад и много други.

В строителството, производни на битума се използват още от времето на Вавилон и древните египтяни, които са разчитали на свойствата на материала за защита на конструкциите от влага и външни влияния. С над 8000 годишна история, днес битумът е най-добре познатият и установен материал за хидроизолиране на сгради.

Решенията на битумна основа и техните предимства при хидроизолирането на сградите

С течение на времето, битумната индустрия и производството на решения за защита на сградите от негативното влияние на влагата търпи сериозно развитие. Днес, битумни решения за защита от влагата се използват в множество аспекти на жилищното и обществено строителство. В т.ч. влизат изграждането на жилищни сгради, търговски центрове, болници, офис сгради и др.

Според статистики на Global Market Insights, секторът на производство на битумни мембрани ще претърпи растеж на стойност над $1 млрд. За периода 2019 – 2025 г., за да достигне общ размер от $3.5 млрд.

Днес на пазара се предлага разнообразие от хидроизолационни решения, включващи битумни керемиди, различни видове мембрани, грундове и емулсии, обмазни хидроизолации, пасти, уплътнители и т.н.

В зависимост от типа на продукта, битумните решения най-често се използват за хидроизолация и ремонт на плоски и наклонени покриви или хидроизолация на основи и фундаменти.

Global Market Insights посочва, че измежду всички решения, използвани за хидроизолиране на сгради и съоръжения, най-голям интерес в идните години ще се наблюдава към класа на течните битумни мембрани и пасти.

Hydrozol

Според изследването, очакваното осезаемо развитие на този пазарен сегмент ще се дължи на няколко основни причини:
– Течните и пастообразни мембрани се полагат лесно и без нужда от нагряване на основата;
– Стягат бързо, благодарение на което значително съкращават сроковете за изпълнение на проекта;
– Приложими са както на сухи, така и на влажни основи;
– Имат безвреден характер;
– Гарантират удължена експлоатация и дълготрайна надеждност на хидроизолационния слой;
– Образуват 100% безфугово покритие като по този начин изкореняват наличието на потенциално критични точки;

Редно е да се отбележи обаче, че не всяко решение, предлагано на пазара, може да гарантира наличието на всички тези предимства. В същото време, съществуват и продукти, които дори надграждат над традиционно-познатите преимущества на течните битумни мембрани, предлагайки едно комплексно решение за дълготрайно справяне с влагата.

Хидрозол® WBC-AQ – полимер-битумна хидроизолация за защита на плоски и наклонени покриви, основи, фундаменти и конструктивни елементи

За да доразшири портфолиото от битумни решения, Марисан разработи нов продукт, обединяващ добре познатите предимства на битумния материал с новите технологии, позволяващи далеч по-лесно приложение и удължена експлоатационна надеждност.

Hydrozol

Хидрозол® WBC-AQ представлява полимер-битумна хидроизолационна паста, предназначена за студено безшевно хидроизолиране и ремонт на плоски и наклонени покриви, основи, фундаменти и конструктивни елементи на сгради.

Показател Стойност Клас
Водонепропускливост W2B (при дебелина 4 мм) БДС EN 15820
Устойчивост на натиск C2B БДС ЕN 15815
Способност за премостване на пукнатини CB2 БДС EN 15812
Стабилност при висока температура Без стичане при +90°С БДС EN 15818
Огъваемост при ниски температури Без пукнатини при -5°С БДС EN 15813

 

Професионална подобрена формула за еластично и дълготрайно UV-устойчиво водонепроницаемо покритие

Хидрозол® WBC-AQ е изграден на водна основа като система от компоненти, включваща в себе си SBS-модифициран битум, в комбинация с каучук, пълнители и армиращи влакна. Формулата на продукта е 100% еко-съобразена и безвредна, без съдържание на органични разтворители.

Хидрозол® WBC-AQ е силно еластичен и UV-устойчив продукт, предназначен за приложение и като финишен слой. След изсъхване продуктът образува водоплътно, непрекъснато и високоякостно покритие. Благодарение на силната еластичност, хидроизолационният слой запазва своята устойчивост и не се напуква с течение на експлоатационния период.

Битумната паста е устойчива на тежки атмосферни условия и широки температурни амплитуди, без това да уврежда нейните свойства и надеждност.

Формулата на продукта гарантира устойчивостта му на киселинни подпочвени води при приложение с цел защита на основите и фундаментите на сградата.

Като финишно покритие за защита на покриви, фундаменти и конструктивни елементи

Полимер-битумната хидроизолация хидрозол® WBC-AQ се препоръчва за защита на плоски и наклонени покривни конструкции, козирки, основни, фундаменти и конструктивни елементи в сгради.

Продуктът е подходящ за полагане както под битумни мембрани при изграждане на нови покривни конструкции, така и като финишен слой при ремонт на съществуващи покривни хидроизолации.

Течната битумна мембрана е предпочитано решение и за оформяне на паро- и хидроизолационен слой при изпълнението на системи за зелени покриви и покривни градини.

Hydrozol

При хидроизолиране на основи, фундаменти и подпорни стени, подложен бетон и всякакви участъци от сгради, разположени под кота 0, Хидрозол® WBC-AQ гарантира безкомпромисна защита от положителен и отрицателен воден напор. Продуктът се използва също така и под зидарии, за стопиране разпространението на капилярна влага.

Що се отнася до конструктивните елементи, полимер-битумната хидроизолационна паста намира приложение за защита на проблемни участъци около сифони, стари улуци, воронки и др.

Адхезия към всякакви повърхности

Високата адхезия на полимер-битумната хидроизолация я прави подходящи за приложение към всякакви типове строителни основни, между които пресен (веднага след декофриране) бетон, стар бетон, стоманено-бетонни конструкции, зидарии, дървени основи, метални и ламаринени повърхности и др.

Високата адхезия на продукта към различните типове основи също така гарантира и неговата гарантирана устойчивост при положителен и отрицателен воден натиск.

Hydrozol

Така, без значение дали става въпрос за защита на колоните в основата на сградата, фугите във фасадата, ламаринения покрив или старата хидроизолационна мембрана на терасата, полимер-битумната паста Хидрозол® WBC-AQ гарантира безкомпромисни резултати.

Лесно приложение, обработваемост и бързо съхнене

Гъстата консистенция на продукта позволява лесното му приложение без стичане. Така, дори и вертикалните фуги и елементи могат бързо и безпроблемно да бъдат обработени. Тиксотропният вискозитет на продукта го прави предпочитано решение за защита на всякакви типове разширителни фуги в конструкцията, зоните в ъглите меду под и стена, колони и др.

За да се гарантира сигурната защита на всички ъглови участъци и фуги в конструкцията се препоръчва комбинацията на Хидрозол® WBC-AQ с допълващите аксесоари Хидрозол® Sealing Tape, Хидрозол® Sealing Tape 3L, или Хидрозол® Sealing Corner.

Спецификата на продукта позволява студено нанасяне само с помощта на четка на няколко слоя, след предварителна подготовка на основата. След като слоят е положен, съхненето отнема не повече от 4 часа. Образуваното от Хидрозол® WBC-AQ покритие е незапалимо.

Hydrozol

За разлика от другите битумни продукти, след работа с Хидрозол® WBC-AQ, инструментите могат да се почистят само с вода.

Полимер-битумната хидроизолационна паста допълва серията от битумни пасти и грундове на Марисан. В комбинация с битумните керемиди и аксесоари за покриви, битумните ленти  и уплътнители, битумните мембрани с посипка и без посипка, Марисан предоставя пълен набор от хидроизолационни решения обединяващи предимствата на битумните продукти с последните технологични нововъведения.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: