pixel

Хидрозол® – ефективно хидроизолирационно решение за натоварени площи и критични зони

Една от най-отговорните задачи при изграждането на жилищни, търговски, обществени и бизнес площи, стояща пред строителните инженери, се явява дълготрайната и ефективна хидроизолационна защита на сградите. Фундаменталната значимост на този процес се дължи на факта, че наличието на влага в конструкция влияе пагубно върху здравината, експлоатационното качество и външния облик на отделните строителни елементи. Най-честите причини за нейната поява се явяват подпочвените води и покачващата се капилярна влага, тежките атмосферни условия и просмукващата се влага, кондензиране на водни пари или директния контакт с течаща или напорна вода.

Двукомопнентните хидроизолационни шламове на циментова основа се утвърждават в практиката като най-ефикасното, лесно приложимо и универсално хидроизолационно решение. Без значение дали става въпрос за хидроизолационна защита на подземни конструкции и фундаменти, влажни и мокри помещения, тераси и балкони или басейни, резервоари и силно натоварени съоръжения, хидроизолационните решения на Марисан са се доказали като ефективен начин за стопиране на влагата и съхраняване на експлоатационното качество.

В ролята си на едно от доказалите се на пазара универсални хидроизолационни решения Хидрозол® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ намира приложение при изпълнението на хидроизолационната защита на редица многофамилни и офис сгради, хотели, ваканционни комплекси и обществени площи. Ефективното действие на двукомпонентната хидроизолация позволява образуването на здрава и непрекъсната мембрана, предпазваща строителната конструкция от агресията на постоянната влага. Продуктът гарантира ефективни резултати при всякакъв вид площи с разнообразно предназначение.

Плоски покривни площи, тераси и балкони

Проблематика: Експлоатационните характеристики на покривите и терасите налагат използването на хидроизолационно решение, неподатливо на неблагоприятни атмосферни условия и агресивни влияния като силно и директно слънцегреене, UV-лъчение, замръзвания, дъждове, мъгли, индустриални газове, човешка дейност и т.н. Цикличната промяна на температурата (нагрявания до +70°C през лятото и замръзвания през зимата до  30°C) причиняват значителни механични деформации и линейни разширения в тяхната конструкция и настилка.

Много критични се явяват и водните натоварвания на тези елементи – проливни дъждове, натрупващ се и топящ се сняг. Керамичните покрития, с които най-често биват облицовани, не осигуряват достатъчна защита, а проникналите под тях влага и вода, водят до сериозно разрушение при замръзване и трайно увреждане на строителната конструкция.

Често, този вид площи биват разположени над отопляеми помещения, което само по себе си води до сериозни температурни разлики, достигащи до над 100°C. Това подлага хидроизолационното покритие на огромни натоварвания, както на линейни разширения от порядъка на 1-2 мм на всеки метър, така и на засилен дифузионен напор на водни пари от помещенията под тях.

Естеството на тези натоварвания налага много сериозен подход към хидроизолационната защитата на плоските покривите, терасите и балконите.

Защо да използваме Хидрозол® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ: Устойчивостта на големи температурни амплитуди, присъща за продукта, надвишава многократно тази на повечето аналози в този клас, достигайки граници от -25°C до +110°C. Трайната екстремна еластичност на образувания хидроизолационен слой гарантира устойчивостта на много големи линейни разширения и структурни деформации, възникващи вследствие на тежките атмосферни условия и температурни промени. Интегрирането на критичните елементи и връзки с детайли (бордове, стени, отводнителни системи, коминни тела и др.), както и на концентриращите напрежения, ъгловите и конструктивни фуги в хидроизолационния слой става изключително лесно, сигурно и безпроблемно.

Влажни и мокри помещения

Проблематика: Упоритото въздействие на течащата вода и постоянното наличие на остатъчна влага във всички влажни и мокри помещения, заедно с неспособността на керамичните покрития, с които те най-често са облицовани, да осигурят нужната им хидроизолационна защита, правят тяхното допълнително хидроизолиране задължително. Най-критичните точки, изискващи особено внимателно изпълнение, са всички вертикални, хоризонтални и ъглови фуги. В тези зони обикновено се срещат две или повече равнини като в тях са концентрирани големи напрежения, водещи до напуквания. Друго проблемно място се явяват връзките с отводнителните и канализационни съоръжения  и тръбопроводите, които не винаги са добре уплътнени, а често дори и изобщо не са. Проникването на влага през въпросните критични точки води до редица проблеми – от увреждане на общото състояние на помещението и просмукването на влага в стени, подове и тавани до появата на петна, неприятни миризми и мухъл в съседни помещения, които губят своя естетически вид и здравословната си жизнена среда и комфорт.

Защо да използваме Хидрозол® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ: Свойството на продукта да образува здрава, непрекъсната и трайно водоотблъскваща мембрана, го превръща в перфектното решение за осигуряване на дълготрайна и надеждна хидроизолационна защита във влажни и мокри помещения. Функционалната сигурностна системата за хидроизолиране и цялостната защита на помещението и на тези в съседство се гарантира от богатия набор аксесоари, осигуряващи лесното и сигурно изграждане и уплътняване на връзките с различните канализационни, водопроводни и санитарни съоръжения.

Басейни, резервоари, цистерни, канали и други подобни съоръжения

Проблематика: Въпреки че този тип съоръжения се изграждат от водонепропусклив бетон, изискванията към запълването на фугите между бетонните панели и към качеството на дилатационните връзки, както и наличието на  микропукнатини вследствие на съхненето на бетона, прави цялостната им хидроизолационна защита наложителна. Критичните участъци около отводнителните отвори и осветителните тела, както и фугите в ъглите на басейна крият голяма опасност от напукване и просмукване на вода през тях. Използваните за почистване силно агресивни химически препарати с времето увреждат фугите между плочките и слабо защитените участъци като ги изронват, създавайки допълнителна предпоставка за проникване на вода.

Тежестта на водата в пълния басейн създава огромно налягане върху неговото дъно и стени. При изпразване, тежестта на земната маса около басейна оказва и противоположно по посока въздействие. С времето, тези процеси разрушават лепилата и фугиращите смеси. Те се напукват и започват да пропускат големи количества вода, застрашавайки дългосрочното експлоатационно качество на съоръжението.

Защо да използваме Хидрозол® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ: Продуктът покрива напълно всички изисквания за хидроизолиране на басейни с дълбочина до 50 м., SPA и Wellness центрове, фонтани, резервоари за питейна вода и ред други съоръжения от този тип. Хидроизолационният слой образува еластична безшевна мембрана с нулево водопреминаване, която се свързва извънредно здраво с основата. Тя е изключително устойчива дори и на отрицателен воден напор, предпазвайки по този начин конструкцията на съоръжението от временни или постоянни високи подпочвени води. Нейната екстремна еластичност спомага за сигурното преодоляване на възникнали в основата пукнатини с размери до 1 мм.

Много високата устойчивост на хидроизолационния материал на химични субстанции, характерни за препаратите, използвани при почистване на басейни и резервоари, в комбинация с резистентността му на стареене, се явяват сигурна гаранция за дългосрочната и безпроблемна експлоатация на съоръжението. Неговата надеждност и изпитаното му качество го налагат като предпочитано решение за хидроизолационна защита на подложени на воден напор съоръжения и конструкции.

Приземни и подземни помещения

Проблематика: Характерно за помещения като сутерени, гаражи, мази и други е тяхното пълно или частично разположение под земята. Това ги излага на множество различни агресори като подземни води, подпочвена влага, напояване и др. Некачествено положената хидроизолация или цялостната липса на такава води до проникване на влага в конструкцията и нейното бързо разпространение по стените и подовете на помещението. Веднъж проникнала в конструкцията, под въздействието на напорната вода в почвата около сградата, влагата се придвижва капилярно нагоре по стените.

С течение на времето, влагата в конструкцията разрушава материалите и причинява изключително големи поражения – подкожушване, изсоляване и отлепване на вътрешното финишно покритие. Възникват плесени и мухъл. Постоянните нива на влажност в помещенията водят до пълно или частично увреждане на вещите в тях, което при някои технически помещения (асансьорни шахти, вентилационни помещения и други) може да доведе до проблеми с инсталираната в тях техника и нейната цялостна експлоатация.

Защо да използваме Хидрозол® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ:
Той е особено ефективно решение, не само при положителен, но и при негативен воден напор, характерен за подземните и приземни помещения и е сигурен гарант за тяхната отлична хидроизолационна защита. Благодарение на високата си якост на сцепление към множество основи, продуктът позволява приложение при бетонни, метални, каменни и ред други повърхности, характерни за приземните и подземни помещения. Съвместимостта и добрата адхезия на материала към почти всички строителни материали го превръщат в перфектна предпоставка за последващо полагане на финишно покритие по множество различни начиникато облепване, измазване или боядисване.

Хидрозол® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ
може да се използва изключително успешно за защита от въздействието на влагата на всички бетонни и стоманобетонни конструкции като мостове, тръбопроводи, подпорни стени, фундаменти, цокли и др.  Продуктът се явява и ефективна бариера срещу появата на корозия или структурни увреждания, предизвикани в следствие на третиране с антиобледенителни соли, както и срещу проникване на въглероден двуокис.Той съхранява също така и надеждното експлоатационно качество на конструкции, подложени на големи термични амплитуди и циклично замръзване-размразяване, както и на други въздействия в съответствие с БДС EN 1504-2.

На изпитаната хидроизолационна защита, осигурявана от Хидрозол® се довериха изпълнителите на редица проекти в сферата на жилищното и обществено строителство. Примери за широкото практическо приложение на продукта можете да откриете в страницата с референтни обекти на Марисан.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: