Грешки при полагане на топлоизолационните системи

Сезоните се сменят и с тях суетнята на хората, които закъсняват с поставянето на своята топлоизолация. С бързането и претупването на изпълнението възникват и много грешки, които в повечето случаи излизат много скъпо на инвеститорите, които смятат, че са свършили своята част от работа с намирането на майстори и старта на полагането. Надзорът обаче се оказва толкова важен, колкото и изборът на топлоизолационна система. В настоящата статия ще се опитаме да опишем някои от основните грешки, които се правят при полагане на топлоизолационна система у нас и последиците, до които те водят.

Какво става след пренебрежително отношение към лепилото и подбора на топлоизолационната плоскост?

На горните две снимки има следните грешки:
– Само точково лепене на топлоизолационните плоскости (вляво);
– Липсва дюбелиране (вдясно);
– Лепене с лепило за плочки (вдясно);
– В средата е оформена само една топка (вдясно);
– Липсва дюбелиране (вдясно).

А на долните две снимки:
– Лепене с нискокачествено лепило (вляво);
– Само точково лепене, без оформяне на рамка по периметъра на плочата (вляво);
– Липсва дюбелиране (вляво);
– Лепене с нискокачествено лепило (вдясно);
– Само точково лепене, без оформяне на рамка по периметъра на плочата (вдясно);
– Липсва дюбелиране (вдясно).

Долу ляво:
– Неправилно подреждане на топлоизолационните плоскости – подредени са вертикално без разминаване на фугите;
– Други грешки – екструдиран полистирен за фасада и шпакловане без интегриране на мрежа и избран тъмен цвят на крайното покритие.

Долу дясно:
– Запълването на фугите с лепило създава термомостове (нееднородна фасада) и съответно влажностни мостове, които неминуемо ще се отбележат  и естетически като по-тъмни линии върху крайното покритие.

Долу ляво:
– Вертикално поставяне на плоскостите без разминаване на фугите и запълване на фугите с лепило.

Долу дясно:
– Лошо нискокачествено лепило при относително правилно лепене.
– Липсващо дюбелиране при висока сграда

Долу ляво:
– Лошо нискокачествено лепило;
– Само точково полагане на лепилото;
– Вертикално лепене на плоскостите;
– Лепене без разминаване на фугите;
– Липсващо дюбелиране.

Долу дясно:
– Нискокачествено лепило;
– Само точково полагане на лепилото;
– Изключително неподходящи дюбели.

Долу ляво:
– Нискокачествено лепило;
– Почти липсва лепене;
– Изключително неподходящи дюбели.

Долу дясно:
– Оставяме без коментар така нареченото „саниране”.

Долу ляво:
– Линията на прозорците не трябва да следва линията на снаждане на топлоизолационните плоскости. В тези зони това води до пукнатини по мазилката.

Долу дясно:
– Неправилно обръщане на прозорците. Челната плоскост трябва да покрива двете плоскости, около прозорците за да не се образува вертикална фуга по фасадата.

Как е правилно да се лепи?

За лепене по фасадата се използват високообогатени лепила, които служат и  едновременно за шпакловки върху топлоизолационните плоскости. Те съчетават в себе си две трудно комбиниращи се свойства – трябва да бъдат здрави и едновременно с това еластични. Такива комбинирани лепила-шпакловки  може да предложи само сертифициран производител. Лепилно-шпакловъчните смеси,  които Баумит България препоръчва в зависимост от вида на топлоизолационната система са open Contact, СтарКонтакт, ПроКонтакт и ДуоКонтакт.

Лепенето на топлоизолационните плоскости се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по дължината на фасадата.

Монтирането на цокълен профил е едно от най-важните действия за да се подведе правилно топлоизолацията по фасадата. Профилът трябва да отговаря на дебелината на топлоизолационната плоскост.

Реденето се извършва с разминаване на фугите на ½.

На обратната страна на листа се нанася ивица от лепилото и се добавят три топки в средата. В единия край на ивицата лепило се оставя процеп, така че при притискане на плоскостта към стената да има възможност въздухът да излезе и да се получи добро нивелиране и залепване.

Лепилната повърхност трябва да бъде около 40% от цялата площ. Когато основата е равна и гладка, плоскостите могат да се намажат изцяло с лепило, нанесено с гребен 10 мм и тогава разходът на лепило е по-нисък.

Плоскостите се редят плътно една до друга, с разминаване на ½ ,  като не  се допускат отворени фуги между тях. В противен случай се образуват топлинни мостове. Ако все пак такива празнини се получат, то те се запълват с ивици от същия материал, а не с лепилен разтвор.

Особено важно е в областта на ъглите листовете да се кръстосват, като по този начин се гарантира устойчивостта на захващане в тези зони.

Линиите на подреждане (фугите) между плоскостите не трябва да са продължения на очертанията на отворите по фасадата. Друг важен принцип при реденето на топлоизолационните плоскости е при обръщането на прозорците фугата да не е видима към фасадата.

След като лепилото е втвърдило насрещните фуги се шлайфат.

Съгласно изискванията на Европейските норми, като полистиренни топлоизолационни плоскости за приложение за фасадна топлоизолация са пригодни единствено плоскости от експандиран полистирен, които са специално произведени за фасада. Независимо от фирмата-доставчик и търговското наименование, под което те се разпространяват в търговската мрежа, плоскостите трябва да имат това обозначение.

При плоскости от минерална вата се изтегля първо изравнителен слой по периметъра и на три карета в средата, след което се прави ивица от лепилото по периметъра  и се слагат три топки в средата по аналогия с полистиренните плоскости.

Повече за полагането на топлоизолационни системи Баумит може да видите тук и тук.

Баумит България

Baumit предлага всичко за фасадата - топлоизолационни системи, мазилки, бои. Топлоизолационните системи “Баумит” са икономически изгодни, трайни във времето и намаляват разходите за отопление до 50%. “Мурексин” е специалист по продукти на строителната химия – лепила, фугиращи смеси, хидроизолации, хидроизолационни системи, епоксидни покрития, добавки за бетон и др.

Прочетете също: