pixel

Евтина топла вода у дома: Как климатикът да стане бойлер

eftina energia

Ако разходите за отопление в съвременното жилище в България на някого се виждат твърде големи, нека се замисли какво плаща за подгряване на водата.

Стандартните електрически бойлери например са 4, 6, 8 или дори 10 киловата. Тоест за един час работа този уред ще консумира електрическа енергия за около 1 лев. Ако бойлерът се включва по един час всеки ден в продължение на един месец, накрая сметката само за затоплянето на водата ще е 30-40 лв. За година сумата нараства на 400-500 лв., а за по-дълъг период, примерно 10 години, се получават впечатляващите 4000-5000 лв. И то ако цените на тока останат едни и същи през този период, което е на практика невъзможно.

Тези стряскащи цифри показват, че инвестицията в слънчеви колектори за загряване на водата изобщо не са пари, хвърлени на вятъра. Още повече че цените им падат непрекъснато и уредите стават все по-достъпни. Разпространените на нашия пазар в момента слънчеви колектори се изплащат за сравнително къс период от време – около 1-2 години.

Продаващите се на пазара слънчеви колектори се разделят на три основни вида: плоски, вакуумно-тръбни и концентриращи.

Най-разпространени са плоските. Те представляват затворена кутия, в която има флуид, акумулиращ топлината от слънцето. По серпентина той постъпва в бойлера и колкото повече топлина от слънцето е акумулирал в себе си, толкова повече енергия отдава на бойлера.

Вакуумните се състоят от две стъклени тръби, които се смесват заедно в единия край. Въздухът е изтеглен от пространството между тях, за да образува вакуум, който предотвратява топлообмена и съответно загубата на топлина. Тези тръби функционират много добре и в облачно време, както и при ниски температури, затова са и малко по-скъпи. Ако най-евтините плоски колектори струват между 300 и 500 лева, вакуумните колектори, достатъчни да загреят водата в един бойлер от около 200-300 литра, често стигат до 800-1000 лева. За бойлера се плаща отделно.

Най-скъпи са концентриращите слънчеви колектори, които често се използват и за добив на ток. Те представляват параболични корита с огледална повърхност, чрез която концентрират топлината върху абсорбиращата тръба. В нея се получават извънредно високи температури. Цената им надхвърля 1500 лева.

В помощ на тока и парното

Друг начин да се поевтини подгряването на вода е да се преработи съществуващата абонатна станция на сградите с централно парно, така че към нея да се включи и алтернативно подгряване от слънцето. В България това се прави от няколко фирми, производители на бойлери и други инсталации.

Схемата представлява надграждане на съществуващата абонатна станция в мазето, като цялата вече изградена инсталация се използва пълноценно. При това се инсталират соларни панели, които да подгряват директно водата в разположени в мазето обемни бойлери. От тях водата може да се подава директно към жилищата, било направо, било за доподгряване в електрически бойлери във всеки апартамент. При това положение допълнителни разходи се получават само при облачно време, когато соларният панел не може да се справи със затоплянето, или в случаите, когато консумацията е прекалено голяма.

Друг вариант на тази система е соларната енергия да се акумулира в буферни съдове пак в абонатната станция. След това загрятата вода тръгва по стария си път през инсталацията на сградата, за да достигне до всеки дом.

Според изчисленията на някои от фирмите, които предлагат такова префасониране на инсталацията, в сграда с 24 апартамента трябва да се монтират 21 квадратни метра слънчеви панели и два 500-литрови бойлера. Системата води до годишна икономия от 10 000 киловатчаса топлоенергия, което при сегашните цени на парното в столицата например прави към 800 лева. Фирмите обаче не посочват цена за цялостното изграждане, тъй като в него са включени много елементи, които трябва правилно да се оразмерят, а това се прави от специалисти за всеки конкретен случай.

Разновидност на тази система предлага в България немската фирма “Бош”, но тя е предназначена за индивидуални потребители. При нея бойлерите са два, един в друг, като вътрешният служи за подгрятата вода, а външният подпомага отоплението. Системата действа така, че когато температурата на бойлера е над температурата на водата, която се връща от отоплителната инсталация, се включват вентил и помпа. При това положение топлината от вътрешния бойлер служи и за отопление.

Системата е снабдена и с автоматика и когато соларната енергия, която служи за подгряване на вътрешния бойлер, не е достатъчна, котелът се доподгрява с електричество. Като цяло делът на соларната енергия за топлоснабдяването при такава система стига до около 30%, т.е. това е и процентът от разходите, който се спестява. От фирмата обаче предупреждават, че тази система е подходяща само за сгради с отлична топлоизолация.

И климатикът може да стане бойлер

Колкото и да е чудно, климатиците също имат потенциал да служат за подгряване на вода за битови нужди. Разбира се, не става дума за обикновени климатици, а за специално създадени термопомпени, които вече се срещат и по нашите магазини. Те са по-скъпи от обикновените климатици със съответната мощност, но реалната цена на получената топлинна мощност е поне три пъти по-ниска от тази на съответната електрическа мощност.

Тъй като от вътрешното тяло на тези климатици излиза топла вода, тя би могла да бъде подадена към отоплителна инсталация с радиатори, подобно на отоплението с газ или ТЕЦ.

Загряването на водата при тези климатици се прави чрез използване на бойлер. Водата в него се подгрява със специално вградена серпентина, която е включена към циркулационната вода от климатика. Разходите в повечето случаи са съизмерими с разходите за отоплението, понеже нуждата от топла вода е целогодишна, докато необходимостта от отопление е само няколко месеца.

Монтажът на такива термопомпи е доста гъвкав от гледна точка на вграждане във вече съществуващи инсталации за отопление. Производителите специално са предвидили възможността, когато вече има изградена друг вид отоплителна инсталация, двата начина да се допълват в определени моменти. Например ако има изградена система за отопление и топла вода на базата на слънчеви панели, електронното управление, вградено в климатика, избира кой от двата източника е по-рентабилен.

Предимство на тези климатици е и фактът, че има възможност външното тяло да се намира на голямо разстояние от вътрешното.

Източник: trud.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: