pixel

Европейската банка засилва подкрепата за ВЕИ и ЕЕ в Европа

ЕНЕРГИЯ

 Източник: greentech.bg

Европейската инвестиционна банка прие нови насоки за засилване на подкрепата за инвестициите във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергийни мрежи.

През последните 10 месеца банката на ЕС предприе цялостен преглед на своите критерии за енергийно кредитиране, отразявайки енергийната политика на ЕС, както и актуалните тенденции в инвестициите. Новите предложения бяха обсъдени от Управителния съвет на Банката и одобрени с допълнителни разяснения относно предложените изключения.

След прегледа Европейската инвестиционна банка ще се фокусира върху финансиране на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, енергийни мрежи, както и свързани с тях научни изследвания и иновации.

Очаква се въпросните сектори да изисква най-значителни инвестиции в следващите години. Тя ще бъде допълнена с техническа помощ за подпомагане разработването на проекти в тези ключови сектори.

Новите критерии за енергийно кредитиране включват рационализирани насоки за отпускане на заеми за проекти за енергийна ефективност, подкрепяйки съфинансирането по националните програми за енергийна ефективност, включително увеличаване на подкрепата за сгради с почти нулева енергийна консумация.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: