pixel

ЕС използва 20% повече енергия от икономически оправданото

 „Достъпът до всички форми на енергия на достъпна цена води до икономическо и социално развитие на обществото. В същото време енергийният сектор е отговорен за около 75% от общото количество на парникови газове, което го прави основен причинител на климатичните промени“. Така започва главата „Енергийно ефективна политика“, написана от Zoran Morvaj (Програмата за развитие на ООН) и Vesna Bukarica (Факултет по електроинженерство и компютри към University of Zagreb), част от книгата „Енергийна ефективност“.

Международната загриженост за климатичните промени и енергийната сигурност е довела до по-широка политическа и обществена ангажираност към енергийните въпроси. Във фокуса на вниманието попада енергийната ефективност.

Тъй като по-високата енергийна ефективност е безспорно обект на публичен интерес, политиците трябва да премахнат съществуващите пазарни бариери за подобряването ѝ, пишат Morvaj и Bukarica. Именно политиците са тези, които трябва да осигурят достатъчно добри условия за по-ефективно използване на енергията и по-отговорно отношение към околната среда.

Въпреки че Европейският съюз е безспорен лидер в битката с климатичните промени и в подобряване на енергийната ефективност, все още потреблението на енергия не е достигнало желаното оптимално ниво, отбелязват авторите. По всичко личи и че към 2020 г. няма да достигне. Не всички амбициозни цели, включени в проекта за нова Директива за енергийна ефективност, бяха приети. Така заложените енергийни спестявания едва ли ще бъдат достигнати. На журналистически семинар в края на март Philip Lowe, генерален директор на Генерална дирекция „Енергетика“ в Европейската комисия, обясни, че със сегашните темпове ЕС ще спести само 9% от потребяваната енергия, което е твърде далеч от заложените 20%. При настоящите практики през 2020 г. първичното потребление ще е 1678 Mtoe вместо желаните 1474 Mtoe, каза Lowe.

„Затова политиката за енергийна ефективност се нуждае от нови иновативни методи, чиято основна характеристика е динамика “, пишат Morvaj и Bukarica. Те накратко формулират проблема така: енергийната ефективност е преди всичко справяне със загубите на енергия като за целта водещи са избягване на потребление, намаляване, контрол и управление.

Загубите се дължат на преобразуването, преноса и разпределението на енергия както и на неоправдана употреба от страна на потребителите. И докато за първите три фактора съществено влияние има технологията, то потребителското поведение зависи само от съзнаването на проблема.

На практика политическите решения са тези, които трябва да осигурят условията за случване на промяната от разход към оптимално потребление, но дали реално тя ще се случи, зависи основно от потребителите.

Енергийната консумация има и своя икономическа страна. Разходите за електричество са между 15 и 20% от националния брутен вътрешен продукт. Изчислено е, че Европейският съюз използва 20% повече енергия отколкото би било икономически оправдано. Авторите напомнят, че това се равнява на 390 Mtoe по данни на ЕК от 2006 г. или на вътрешнотото потребление на Германия и Швеция заедно (според информация на Евростат от 2009 г.).

Около идеята за енергийна ефективност е създадена дори коалиция. Коалицията за енергийни спестявания обединява бизнес представители, местни власти, обществени организации. Целта ѝ е да постави спестяването на енергия и ефективното ѝ потребление в центъра на европейската енергийна политика и в частност да направи 20%-ната цел за енергийна ефективност задължителна.

Част от членовете на коалицията са Европейското бюро по околна среда, европейското представителство на екологичната организация „Приятели на Земята“ и Мрежата за действия по климата, както и Офисът на WWF по европейски политики.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: