Най-устойчива е спестената енергия

Лина Тодорова

Сградите са отговорни за 40% от енергопотреблението в Европа, а 75% от консумацията на енергия в тях се използва за отопление или охлаждане. Тези показатели могат да бъдат намалени с цели 95%, каза пред форума „Енергийна ефективност и отговорна архитектура” в София, един от основните лектори – арх. Славомир Шпунар, международен маркетинг директор на концерна „Сен – Гобен”.
 
След конференцията в Киото са направени различни проучвания, които доказват, че енергийната ефективност е най-евтиният и най-ефективен начин за ограничаване на емиисиите, посочи той. Най-голямо влияние върху енергопотреблението имат изолацията и интелигентната сградна обвивка. Затова средствата, инвестирани в енергийна ефективност и иновации са предпоставка за растеж на икономиката, защото създават повече работни места от парите, влагани в производство на енергия.

В дневния ред на Европа има 3 основни приоритета, 5 цели и 7 водещи инициативи и регламенти. Устойчивото развитие е изразено в популярната вече формула 20/20/20, която бележи една от 5-те основни цели. Това е документът за енергийната ефективност на сградите, който изяснява какви трябва да са нашите действия  до 2020 г., но по-важно е, че има идеи и за след това – до 2050 г., които са описани в документи като Енергийната пътна карта към нисковъглеродна енергетика, отбеляза лекторът.

Не е нужно да сте водеща страна в Европа, за да имате прилична пътна карта, каза арх. Шпунар и даде пример с чехите – те имат ясни цели за 2013, 2015, и така до 2020 г. Новите сгради при тях още през 2015 г. трябва да са „пасивни”. Някой може да не е съгласен със сроковете, но последователността не подлежи на въпрос, подчерта експертът от „Сен Гобен”.

Потърсихме мнението му относно новите тенденции в строителния бранш и за възможността България да се нареди сред страните, които осезателно подобряват състоянието на своя сграден фонд с помощта на модерните решения, предлагани от водещите европейски производители. Ето какво разясни арх. Шпунар пред нашето издание:

– Когато се говори за целите 20/20/20, по-голямата част от сградите, които ще влияят за постигането им, са вече построени. Значи основната част от работата ще се състои в обновяване. И то най-вече на сградните обвивки, защото конструкцията на сградата е дълготрайна, а оборудването и обзавеждането вътре в сградите са с много по-къс срок на експлоатация. На последната конференция в Хановер Институтът по пасивни сгради показа огромния потенциал на обновяването на европейския сграден фонд, който е изграден по много лоши стандарти. Специалистите смятат, че нивото на енергопотребление лесно може да се намали до 50%, като в значителна част е възможно да се постигне дори стандартът на пасивните сгради.

Какви са конкретните цели, на които се базира стратегията на концерна „Сен -Гобен”?
– Мегават сценарият, предложен от Франция, предвижда 65% намаляване на  потреблението на първичната енергия до 2050 г.  Планира се извеждане от експлоатация на всички атомни централи до 2030 г. и постигане на пълна енергийна автономност на Франция до 2050 г. Всичко това е силно насочено към качеството на обновяване на сградния фонд, а в тази дейност ние участваме с всичките си бизнес направления. Важно е да се отбележи, че програмите за енергийна ефективност не само намаляват потреблението на енергия, те имат огромно влияние върху обществото и промените във възгледите за качество на живот.

Споменахте няколко пъти в презентацията си сертифицирането на новите сгради – в каква степен този процес ще засегне и съществуващите по-стари?
– Най-общо схемите за сертификация, които се прилагат в Европа, са четири. Най-старата е от Великобритания. Втората е от САЩ. Другите две са от Франция и Германия. По света най-популярен е американският сертификат, който отчита не само потреблението, но и начините, по които се постига този комфорт. Ние в „Сен Гобен” насърчаваме този тип сертифициране, особено когато се набляга върху характеристиките, а не само върху методите. В момента се извършва преоценка, защото бе отчетено, че процесът не се развива достатъчно бързо с оглед на заложените цели и очаквания. Въвежда се енергийната сертификация както на нови, така и на реновирани сгради. Това означава, че в перспектива на практика ще бъде обхванат целият сграден фонд. Сертификатът за енергийните характеристики ще посочва не само сегашните свойства на обвивката, но и препоръки за подобрения. Документът се преработва и влиза в сила с нови изисквания и инструменти, които обогатяват амбициозните цели на Европа. На първо място това, което жалонира пътя, са разходнооптималните нива и комфортът и качеството на въздуха. Всичко това е свързано с благоденствието и в една завършена фаза е въплътено в т.нар. „ нулеви сгради”.

Кога пасивните или нулеви къщи ще престанат да са химера?
– Не се налага да прогнозирам – има европейски регламент, който задължава държавите членки да направят своя дефиниция и да приемат наредби, с които да направят задължителни нулевите енергийни стойности за всички нови сгради през 2020 година. Има много прецизна програма, която е подготвена за държавите. И те трябва да дефинират какво е „нулево енергийна сграда” в местни условия, като калкулират разходите съобразно нивото на изискванията, а също така да опишат финансовите инструменти за насърчаване на гражданите.
Засега няма общовалидна ясна дефиниция какво е нулево енергийна сграда. Но дори и без дефиниция, задачата пред новото строителство вече е заложена. Новите сгради, заемани от публични власти, трябва да отговарят на изискването за почти нулево енергийно потребление до декември 2018 г., а по този път ще се стигне и до всички нови сгради през 2020 г. Политически е заложено и възприето разбирането, че най-устойчивата енергия е спестената енергия и материалният израз на тази идея е именно нулевата сграда, в която целта е да се губи възможно най-малко енергия през обвивката.

Каква е вашата оценка за възможностите ви за бизнес в България?
– Нашите цели навсякъде са едни и същи – да представяме най-добрите иновативни решения. Това са решения, които осигуряват комфортни условия за обитателите и стимулират растежа, като се съблюдават целите за енергийна ефективност, възприети в Европейската общност.

Как икономическата криза в момента влияе в този процес?
– Не можем да отречем влиянието на икономическата криза. Това определено създава трудности за осигуряване на финансови средства за изпълнението на проектте. Но трябва да признаем, че когато говорим за енергийна ефективност, ние говорим не само за необходими инвестиции, а за необходими икономии, за спестявания, които  домакинствата могат да реализират по отношение на експлоатационните разходи на техните апартаменти и къщи. И също така за икономическите ползи за страната. Както казах в моята презентация, средствата, които ще се инвестират за енергийна ефективност, създават повече работни места, отколкото същите средства, но инвестирани в  производството. Парадоксално звучи, но добрите проекти, които подпомагат енергийната ефективност, може би са едни от добрите начини за излизането от кризата.

Големите държавни поръчки, свързани с инфраструктурата, или частните клиенти са вашата голяма ниша за развитие на българския пазар?
– Доколкото разбирам, част от трудностите в  България идват от структурата на собствеността на къщите и апартаментите. За да бъде един блок обновен и модернизиран, трябва да се съчетават интересите на много хора. С техническата помощ, която предоставяме, и с получаването на материали може да се помогне на частни лица  и инвеститори да подобрят жилищните си условия по най-съвременните стандарти. Важно е да се отбележи, че едно от нещата, които са полезни за частния инвеститор, е конкуренцията в нашия бранш. Всички производители са принудени и задължени да предоставят най-добрите продукти, и то на достъпни цени. Сега е относително по-евтино да се постигне добро качество, отколкото преди.

Кои са иновациите, които бизнес направленията на Сен-Гобен предлагат на българския пазар?
Има различни аспекти на качествата на продуктите. Една от последните иновации например е въвеждането на електро-хромовото остъкляване, с което може да се контролира прозрачността на стъклата и да бъде предотвратено прегряването. Стъклата от нашата компания осигуряват термокомфорт. Тази гама се нарича „планитерм”. Също така имаме продукти с много добра статична изолация и добър визуален комфорт  – това са стъклата „кул лайт”.Трябва да споменем новите  изолационни продукти от стъклена вата с ламбда 0,032 Wm.K, които предлагат по-добра изолация със същата или по-малка дебелина на слоя. Все повече продукти улесняват монтажниците с по-малко отпадъци и прах, по-голяма ефективност при по-малко тегло и лекота на работата при монтаж. Трябва да коментираме и продуктите с по-добри акустични характеристики като новите окачени тавани или по-ефективните леки гипсфазерни прегради с по-добри изолационни качества. Най-важно е, че имаме портфейли от решения. Опитваме се да улесним работата на строителите и с инструментите, които разработваме, като например „Изовер дизайнър”- софтуер, който помага на архитектите да проектират енергоефективни сгради.

В Saint-Gobain имаме сектор за иновативни материали, които да бъдат приложени в нашите продукти за строителството и освен всичко друго да станат по-леки и по-трайни. Някои от обектите на Euro 2012 например биха били много трудни за реализация или невъзможни преди 10 години. Националният стадион във Варшава е един от ключовите ни референтни обекти – от инсталациите през ефективната топлоизолация и пожарозащита, през сухото строителство до покрива.

Имаме и инициативи за обучаване на клиентите, за обучаване на пазара, така че повечето от решенията всеки сам да може да приложи.

Ние самите сме си заложили цел да намалим потреблението в собствените ни производствени и административни сгради. Всички наши нови сгради трябва да отговарят на най-добрите местни стандарти, а съществуващите ще обновим до 2014 г.

Ние подкрепяме силни и ясни регламенти, свързани със сградния фонд. Участваме в различни професионални организации,  включително американския алианс за спестяване на енергия или асоциацията на североамериканските производители на изолации. Подкрепяме такива нискоенергийни стандарти като пасивните сгради в Германия и Франция, нулевовъглеродните къщи в Англия и Швейцария. Това са стандарти, които се опитваме да утвърждаваме.

Искам специално да отбележа, че от 2005 година организираме конкурси за студенти по архитектура за енергоефективно строителство. Първият конкурс се проведе през 2005 г. в България, а тази година студенти от ВСУ „Любен Каравелов” получиха специална награда на журито на международния финал, проведен в Братислава, където участваха 21 държави.

От 2007 г. Изовер организира и международен конкурс за професионалисти в строителния бранш „ISOVER Energy Efficiency The Best of Awards“, за най-иновативните, енергийно ефективните реализирани проекти за ново строителство и реновации. През 2010-2011 г. в конкурса участваха 15 държави, а през 2012-2013 ще се приемат и проекти от България.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: