pixel

Дискусия на тема „Прилагане на Регламент на ЕС №305/2011 г.”

изолации

ПОКАНА

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 14 ноември 2013 г.

ДИСКУСИЯ

„Прилагане на Регламент на ЕС №305/2011 г.”

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

гр. София, УАСГ, корпус Б, етаж 3, Заседателна зала на Строителен факултет

ВОДЕЩИ:

Кристина Цалова, началник отдел «Оценяване на съответствиетo, Министерство на инвестиционното проектиране Мирослав Йотов – експерт от главна дирекция «Надзор на пазара», ДАМТН

Регистрация: 08:45 – 09:00 ч.
Начало на обучението: 09:00 ч.
Кафе пауза:11:00 – 11:30 ч.
Край на обучението: 13:00 ч.

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Фирма:
Адрес
Тел. /Факс.
Е-mail.
Представител:
Позиция:

Такса за участие: 60,00 лв. с ДДС

Желаещите да се включат в дискусията трябва да изпратят попълнена регистрационна карта и копие от платежно нареждане на
e-mail: [email protected]
факс: 02/963 10 71
до  12 ноември 2013 г.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО БАНКОВ ПЪТ:
Българска асоциация за изолации в строителството
Уникредит Булбанк, клон „Лозенец”
IBAN: BG66UNCR75271000012019
BIC:UNCRBGSF
ДАННИ ЗА ФАКТУРА:
Фирма:
Адрес:
ЕИК:
Идент. № по ДДС:
МОЛ:

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: тел: 02/963 10 71; 0886 38 61 92; 0886 37 22 36

Източник: БАИС

 

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: