pixel

Баумит опън Климафасада – активно дишащата фасада

baumit

Специалистите, работещи в развойните лаборатории на Баумит, отдавна не отделят внимание единствено на въпроса за топлоизолирането изобщо, а се стремят да откриват решения, които да осигурят висок комфорт на обитаване на жилищата. Едно такова решение е активно дишащата топлоизолационна система Баумит опън® (open – от английски „отворен”). Ако собственик на жилище желае топлоизолация, базирана на най-новите технически постижения и притежаваща отлични свойства, то системата Баумит опън® Климафасада му я осигурява. Комфортът е притегателната сила или ключова дума, която печели хората на своя страна!

Факторите, които влияят върху комфорта са: климат, шум, светлина, миризма, цветове, подредба. От особено значение за комфортния климат в помещенията е температурата на въздуха. Установено е, че оптималните граници за човешкия организъм са в интервала 19°С–23°С. Същевременно тази температура не трябва да се отличава с повече от 2°С÷3°С от тази на въздуха, намиращ се в непосредствена близост и в допир със стените на помещенията. Това може да се осигури само с добре изчислена и добре положена топлоизолационна система.

Строителството на една нова сграда е свързано с влагането на големи количества (десетки хиляди литри) вода в строителните материали, от които е изградена (бетонови елементи, мазилки, замазки). В същото време, по-голямата част от тази вода служи за постигане на оптимална консистенция на пресните разтвори, за да могат лесно да бъдат положени и обработени, и по-малка част от нея остава като химически или физически свързана в тях. Това означава, че в периода след приключване на строежа, в първите години от експлоатация на сградата, влажността в помещенията е изключително висока, вследствие на изпаряването на излишъка от вода в строителните материали. Този процес е продължителен и трае обикновено години.

От друга страна, вследствие дейностите на домакинството, обитаващо едно жилище, за един ден във въздуха постъпват между 5 и 20 литра вода под формата на водни пари. Високата относителна влажност на въздуха води до чест конденз върху вътрешните повърхности и до лош комфорт на обитаване на жилището. Това налага нашия стремеж, да я поддържаме в оптимални граници, които са между 40% и 60%. Ето защо, една голяма част или цялото количество отделено от строителните материали в процеса на съхнене и от дейността на домакинството при обитаване на жилището водни пари трябва да бъде отведено навън.

Изграждайки обичайната топлоизолационна система с плочи от експандиран полистирен, фасадата практически се обвива с още един слой „кожа”. Въпреки относително добрата си паропропускливост, тази „кожа” възпрепятства свободното движение на парите от вътре навън. Именно тук на помощ идва системата Баумит опън®.

baumit

Основен елемент на тази система е топлоизолационната плоча Баумит опън® Терм. Благодарение на нейните свойства се съчетават двете много важни свойства, които осигуряват високо качество на обитаване – топлоизолиране в съчетание с оптимизиране (намаляване) на влажността на въздуха в помещенията. Високата степен на паропропускливост (дишане) на Баумит опън® Терм  служи за подпомагане процеса на съхнене на сградата. Така се осигурява най-добра защита срещу развитието на гъбички и плесени, създава се стабилна санитарно-хигиенна среда, т.е. здравословни условия за живот. Плочата Баумит опън® Терм (0,5 м²) притежава около 1250 отвора, всеки с диаметър около 3 mm. През тези отвори, подобно на отворите през плочата на ютия, влагата безпрепятствено излиза навън.

Като разновидност на плочата Баумит опън® Терм трябва да причислим и плочата Баумит опънТерм плюс® (графитна плоча), която увеличава с над 20% топлоизолационните качества на системата, при запазване на останалите й характеристики.

baumit

Но силата на една система е в съвместната работа на всички нейни елементи. Ето защо, в Баумит опън® Климафасада висока паропропускливост притежават и другите, включени в нея материали, а именно лепилната и шпакловъчна смес Баумит СтарКонтакт бял и самопочистващата се мазилка Баумит НанопорТоп.

Всеки от тези продукти е произведен така, че съпротивлението му по отношение пропускането на водни пари да бъде минимално и близко до това на материалите, от които е изградена конструкцията на фасадата – тухли, зидарски разтвори и мазилки. Нова сграда, изолирана с Баумит опън®, осигурява още през първите години на обитаване по-добра относителна влажност на въздуха в помещенията и съхне около 2 до 2,5 пъти по-бързо, в сравнение със същата сграда, изолирана със стандартна топлоизолационна система. Това спомага за достигане на оптималните параметри по отношение на комфорта след първите 2 години на обитаване, докато при система със стандартни плочи от експандиран полистирен това се случва едва след първите 4–5 години.

Перфектната съвместна работа на дифузно отворена и мощна топлоизолация и иновативно крайно покритие – резултат от най-новите постижения на нанотехнологиите, запазва ефективността и дълготрайността на системата за десетилетия напред. Влагането на система Баумит опън® е инвестиция в бъдещето, която осигурява истински оазис по отношение чувството ни за комфорт между четирите стени на жилището, в което живеем. Тази супер-фасада трайно намалява разхода на енергия и спестява от средствата за отопление за цял един живот.

Баумит България

Baumit предлага всичко за фасадата - топлоизолационни системи, мазилки, бои. Топлоизолационните системи “Баумит” са икономически изгодни, трайни във времето и намаляват разходите за отопление до 50%.

Прочетете също: