Австрия получи 150 млн. евро заем за енергийно-ефективно строителство

energiina efectivnost

Австрия предприе амбициозна програма за подобряване на енергийните характеристики на сградите си, която обхваща както рехабилитирането, така и изграждането на нови строителни проекти. Задълбочени промоционални програми на национално и регионално ниво ще бъдат съфинансирани от Европейската инвестиционна банка по силата на рамков договор за заем на стойност 150 млн. евро. Договорът за първоначалния транш за 50 млн. евро бе подписан преди дни във Виена.

Чрез своите промоционални програми, стартирани от националните и регионалните власти, Австрия има за цел да подобри качеството на жилищния фонд в страната. Заемът от ЕИБ ще се използва за съфинансиране на схеми за саниране, които ще подобрят енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради, а също и новите жилища, като се постига ниво на енергийна ефективност значително над минимално изискуемото в Австрия.

По този начин страната се стреми да увеличи дела на сградите, които не консумират почти никаква енергия и се захранват от възобновяеми енергийни източници. Тези сгради са посочени и като „сгради с почти нулево потребление на енергия“ (СПНПЕ). Така Австрия ще се съобрази с директивата на ЕС, изискваща всички нови сгради в ЕС да отговарят на стандартите за СПНПЕ до 2021 г. За обществените сгради това изискване влиза в сила през 2019 година.

Заемът от ЕИБ ще бъде на разположение за проекти, водещи до доказано спестяване на енергия и увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници. Това може да включва например подобряването на изолационните обвивки, нови строителни или отоплителни системи. Проектите за използване на източници на енергия за отопление и електричество също са допустими по проекта.  И частният, и публичният сектор могат да се възползват от средствата, като кандидатстват със свои проекти.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: