pixel

Как да реновираме топлоизолирана фасада?

вебер

Покривните тераси са чудесен завършек на сградата, позволяващ на обитателите й да се възползват максимално от всички пространства. Поради специфичните изисквания относно правилните детайли и отговорността за професионалното им изпълнение те често са проблемни за строители и проектанти.
– Извършете цялостен и подробен оглед на фасадата. Проследяват се общото състояние, степента на замърсеност, следи от стичания на дъждовна вода, неправилно изпълнени детайли, наличието на пукнатини и подкожушвания, избеляване на цвета, наличие на незатворени фуги
– Направете контролни отваряния на фасадата в дълбочина до повърхността на зидарията на няколко места, които са представителни за цялата фасада, и на всяка една от фасадите.

фасада

– След отваряне на фасада се прави оценка на състоянието на съществуващото топлоизолационно решение. Задължително проверете следното:
Здравината и състоянието на основата и промените с времето. Наличие на пукнатини, вид и състояние на зидарията и повърхнините, които носят фасадата.
Начина на залепване и спазена ли е технологията на рамково-точковото нанасяне на лепилната смес. Здравината и якостта на лепилната смес и състояние и след влияние на външните фактори. Степента на залепване на лепилната смес както към основата, така и към изолационния материал, вида на топлоизолационния материал и устойчивостта му след периода на експлоатация, плътността му, дали е влажен и има ли следи от проникване на вода зад крайното покритие и зад изолационния слой.
Следва оценка на крайното покритие. Проверява се за наличие на мрежа и за вида и залепването между шпакловъчния слой и изолационния материал, както и между шпакловъчния слой и крайното покритие, вида и състоянието на крайното покритие и поражения, които е възможно да са нанесени от външните влияния.

РЕШЕНИЕ!
След внимателно извършения оглед и оценка, препоръчително съгласувана с представител на Вебер, се пристъпва към действия по обновяване на изолираната фасада:

Обновяване на крайното покритие

В случай че фасадното решение е изпълнено при спазване на технологията и с добро качество, всички детайли са оформени по правилата и никъде по фасадата и след обследването няма следи от компрометиране на залепването и шпакловането на изолационния слой, стъпките са:

продукти

1. Подготвя се основата до постигане на чиста, без наличие на петна и прах повърхност. Ако обследването покаже недобро крайно покритие, е необходимо то да се отстрани в проблемните зони. При необходимост подравнете с weber М752 с вграждане на стъклотекстилна мрежа.
2. Така подготвената фасада шпакловайте цялостно с weber M752, като вградите стъклотекстилна мрежа със застъпване от минимум 10 cm.
3.  Минимум след 7 денонощия за изсъхване на шпакловъчния слой, грундирайте с weber.pas Грунд.
4.  48 часа след нанасяне на грунда нанесете финишното покритие в желания цвят и структура.

Увеличаване на дебелината на изолационния материал

При необходимост от увеличаване на дебелината на изолационния материал върху почистената и подготвена основа се залепва необходимия допълнителен слой:

1. Използвайте топлоизолационни плоскости weber.therm EPS-F.
2. Залепете плоскостите, като спазвате рамково-точковата схема на залепване. Използвайте weber M752 за залепване на плоскостите. Разминете фугите на съществуващия и на новия топлоизолационен слой с 10-15 cm и в хоризонтална, и във вертикална посока. При равна основа можете да залепите новия топлоизолационен слой и на гребен, като използвате назъбена маламашка с височина на зъба минимум 10 x 10 mm. В този случай обмазвайте и топлоизолационната плоча и основата, върху която полагате, така че при притискането да се получи максимална контактна повърхност.
3. След 48 часа укрепете с дюбели по указаните схеми. Дюбелирайте през стария и новия слой с дюбел с подходяща дължина, която осигурява поне 5 cm проникване на дюбела в зида.
4. Шпакловайте цялостно фасадата с weber M752, като не пропуснете преди това да вградите профили и армировъчна мрежа в натоварените участъци, както и цялостно по фасадата.
5.  Минимум след 7 денонощия за изсъхване на шпакловката грундирайте с weber.pas Грунд.
6.  48 часа след нанасяне на грунда нанесете финишното покритие.
При некачествено и неустойчиво залепване на изолационните плоскости върху носещата основа е възможно да се наложи цялостно отстраняване на съществуващото топлоизолационно фасадно решение.

Източник: Вебер

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: