pixel

Най-голямата фотоволтаична инсталация за собствено потребление

солар

Възобновяемите енергийни източници и съхранението на електрическа енергия са основни теми на научните изследвания в Технологичния институт в Карлсруе, Германия (KIT). Сега обаче KIT ще превръща своите теоретични заключения в практика: институтът ще изгради най-голямата фотоволтаична електроцентрала за собствено ползване в Германия – и ще произвежда слънчева енергия за собствените си нужди.  В сътрудничество с производителя на соларни модули SOLARWATT новото съоръжение ще се използва и за проучване на подобряването на фотоволтаичните системи от гледна точка на тяхната експлоатация и съвместимост с мрежата.

„Само по себе си наличието на фотоволтаично съоръжение за собствена консумация не представлява изследователски проект на KIT, но е началото на обрат в енергийната политика на KIT“, казва професор Еберхард Умбах, председател на KIT. „Освен това, този проект има смисъл от икономическа гледна точка, тъй като намалява нашите високи разходи за енергия“.
„Съвременните PV модули, създадени по германското ноу-хау, са изпъкващ продукт на международния пазар“, казва Детлеф Нюхаус, главен изпълнителен директор на SOLARWATT. „Съвместното проучване въз основа на съоръжение с този размер и в сътрудничество с KIT ни дава възможност да поддържаме преднината в ноу-хау-то“.
Новото съоръжение за собствено потребление представлява инвестиция на KIT в собственото му бъдеще. Увеличаването на разходите за енергия в момента е голяма тежест за всички изследователски институции. Това е особено вярно за изследователските, където е налице използване на широкомащабни устройства. При тях средствата, дадени за енергия, впоследствие липсват в бюджета за научни изследвания, за инвестиции и за персонал.
Чрез използване на възобновяеми енергийни източници KIT може да ограничи разходите за енергия. При първата фаза на проекта фотоволтаични модули с около 1 MW мощност ще бъдат монтирани върху сградите на KIT до есента на 2013. За период от една година около 2% от консумацията на енергия на KIT ще бъде покрита от масива.
Инвестицията е за около 1,5 млн. евро. Годишните разходи за енергия ще се намалят с около 200 000 евро. Съоръжението ще има експлоатационен живот от около 20 години.
Това обаче не е всичко. Фотоволтаичното съоръжение няма да се използва само за покриване на собственото потребление на енергия, а и за провеждане на научни изследвания. ” В сътрудничество със SOLARWATT  ще бъде изградена полева лаборатория за слънчеваюи модули, – съобщи д-р Олаф Волершайм, който управлява първата фаза на проекта на KIT. Соларни модули, направени по най-новия писък на технологията, ще бъдат инсталирани – модули „стъко-стъкло“ и др. Ще бъдат проучвани техните енергийни добиви и процесите на стареене в реални експлоатационни условия. Научните изследвания ще се съсредоточат върху това как ъгълът на наклона и посоката на модулите оказват влияние върху производството на слънчева енергия. Проучването ще е насочено към разработване на регенеративни енергийни системи за увеличаване на енергийната ефективност и по-дълъг експлоатационен живот до 30 години.

Източник:greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: