American Road Patch-Залепващ&Запечатващ елемент за локални пътни ремонти

American-Road-Patch

Saint-Gobain Adfors, представя едно ново и изключително иновативно решение за локални пътни ремонти- патентованият American Road Patch™.

Съвременните решения за ремонт на пътища не елиминират основната причина за проблема – водата. Традиционните ремонтни дейности ползват само запълване, което е временно решение. American Road Patch™ за пътни ремонти образува уплътнен водонепропусклив слой около ремонтираната повърхност, удължавайки живота на ремонтирания участък. За разлика от традиционните решения, този продукт укрепва, запечатва дупки, пукнатини и фуги.

Лесен, ефективен, осигурява дълготрайност на ремонтите

American-Road-Patch

Спира повтарящия се цикъл ремонти

American-Road-Patch

Традиционните методи за ремонт на дупки по настилката включват почистване и запълване на дупката с асфалтова смес. Проблемът е, че по-късно водата прониква вътре през фугите и проблема се появява отново.

American Road Patch е продукт, който се полага върху локален ремонт/кърпеж, за да запечата кърпежа и да спре проникването на вода. Сърцевината на продукта има армировка, което означава, че предотвратява и образуването на пукнатини

Доказаното удължаването на експлоатационния живот до момента е 4 пъти (сравнено с 1 година живот без American Road Patch).

American-Road-Patch

Техническа информация

Продукт FGE25076 Мерна единица Стойност
Якост на опън kN/м 50
Широчина м 1
Дължина м 6,4
Площ м² 6,4
Тегло кг 34
Дебелина мм 4,6
Брой в палет брой 25
Кв. м в палет м² 160

Инструкции за монтаж при локален ремонт/кърпеж

— Премахнете натрошения асфалт от дупката и зоната около нея. Основата на дупката трябва да е здрава и уплътнена.

American-Road-Patch— Почистете околната повърхност, премахнете целия прах, остатъци и др. Ако остане прах или замърсена повърхност, това ще се отрази негативно на свойствата на продукта.

— Влагата трябва да бъде отстранена, ако остане влага, това ще се отрази негативно на свойствата на продукта. За да премахнете влагата в и около дупката може да използвате горелка.

— Почистете от всякакви други замърсители – сол, масло или друго нещо, което би попречило на продукта да прилепне към пътната настилка.

— Запълнете пукнатините в и около зоната на ремонта. Проникването на вода от пукнатините може да намали живота на продукта.

American-Road-Patch— Запълнете дупката със студена или гореща асфалтова смес. Сместа трябва да бъде уплътнена, така че повърхността на пълнежа да е на нивото или малко повече (позволяващо допълнително уплътняване) от нивото на пътната настилка.

— Ако монтажът се извършва при температура на околната среда равна или е над 24°C, пристъпете към точка 8. При температура под от 24°C използвайте горелка да нагреете зоната на която продукта ще бъде монтиран до минимум 104°C. Поддържането на температурата на пътната повърхност до минимум 104°C е от решаващо значение, за да се гарантира, че продуктът ще прилепне към съществуващата настилка. Ако използването на горелка е невъзможно, може да използвате подходящи грундове като заместител.

— Разкройте продукта, така че да застъпва с мин. 11 см повърхността около дупката. Ако две или повече парчета от продукта са нужни за покриване на дупката, се препоръчва минимално застъпване от 8 см. Забележка: По-лесно е да режете продукта от страната на гърба/филма спрямо страната с посипката. Можете да използвате най-обикновен макетен нож.

American-Road-Patch— Разлепете филма на гърба преди монтажа върху съществуващата пътна повърхност.

American-Road-Patch— Положете продукта и го валирайте/трамбовайте. Листа/кръпката трябва да бъде натиснат по цялата си площ върху почистената и суха пътна повърхност.

— Изложете на трафик след завършване на монтажа, защото той допълнително ще уплътни и помогне на продукта в съществуващата пътна настилка.

American Road PatchTM е регистрирана търговска марка.
Патент 8.534.954 и 8.858.115, CA2887861.

За повече иформация:
Айдоган Касперов
Мениджър продажби на ADFORS за България Румъния и Турция
[email protected]
моб.: +359 887 828 885

Сен-Гобен България

В България Saint-Gobain е представена от направленията Ecophon, Isover, Rigips, Weber и представителствата Glass, Formula и PAM. Компанията разполага с два завода на територията на страната и има 96 служители.

Прочетете също: