75 % от ремонта на пътя Перник-Стрезимировци е готов

ремонт

Източник: vestnikstroitel.bg

Извършени са 75% от строително-монтажните дейности на лот 39 по Оперативна програма „Регионално развитие” – рехабилитация на път II-63 Перник – Стрезимировци от км 43+300 до 52+594.89. Напълно реконструиран е мостът над река Ерма.

Общата дължина на участъка, който се реконструира, е 9.295 км. Проектът включва полагане на основни, асфалтови пластове, изпълнение на нови облицовани окопи и банкети, отводняване на пътното платно и ремонт на големи съоръжения. След приключване на всички предварителни строително-монтажни дейности ще бъде положена асфалтовата настилка, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Очаква се в средата на ноември проектът да бъде напълно завършен.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е фирма „СК – 13 Пътстрой” АД. Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД „ТРАНСЕКО”. Договорът за строителство е на стойност 5 386 747, 20 лева с ДДС, а за строителния надзор – 191 400 лева с ДДС.

Лот 39 е част от обектите в ІV-ия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Стойността му е 5 795 335.20 лева. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 4 926 034.92 лева.

След завършването на проекта жителите на град Трън и област Перник ще пътуват по-удобно и по-безопасно. Ще се улесни връзката към съседна Сърбия през граничен пункт Стрезимировци и ще се насърчи развитието на туризма в региона.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: