pixel

Засилен инвестиционен интерес към румънския фотоволтаичен пазар

фотоволт

Източник: greentech.bg

Съзрелите фотоволтаични пазари в Германия, Испания, Франция и Италия, както и последните съкращения на преференциалните изкупни тарифи за зелена електроенергия в редица ключови пазари, накараха соларните инвеститори да търсят нови възможности в Югоизточна Европа (ЮИЕ). Румъния се оказва едно логична и много интересна инвестиционна алтернатива.

Румъния е много обещаващ развиващ се пазар за фотоволтаични енергийни инвестиции сред страните от Югоизточна Европа, според анализ на румънския фотоволтаичен пазар за 2012 г., издаден от българската фирма INEA Консултинг и цитиран от pv-magazine.com. С въвеждането на механизми за подпомагане в закона през 2008 г., както и с последващи изменения през 2010 г., 2011 и 2012 г., фотоволтаичният пазар в страната се очаква да набере скорост през следващите няколко години.

Към днешна дата Румъния има инсталиран кумулативен фотоволтаичен капацитет от само 2 MWp. Въпреки това до края на тази година цифрата се очаква да достигне 81 MWp, ако се вземе предвид най-добрият сценарий от доклада на INEA Consulting. Междувременно пазарната стойност на този сектор се очаква да се увеличи от 5,2 милиона евро през 2011 г. до около 129,6 млн. евро до края на 2012.

До момента са издадени шест зелени сертификата за всеки MWh електроенергия, произведена от слънчеви централи за времето до 1 януари, 2014 г. За периода 2008-2025 един зелен сертификат може да се търгува през 2012 г. за сума между 27 евро/MWh и 55 евро/MWh. Тези стойности се коригират всяка година от енергийния регулатор ANRE съобразно средния годишен инфлационен индекс, който се изчислява от Евростат.

Има, разбира се, и рискове. Тъй като румънският фотоволтаичния сектор е много млад, има редица опасности. Например, настоящият брой зелени сертификати за слънчеви централи се смята за привлекателен за много инвеститори. Спекулативното закупуване на лицензи за нови генерационни мощности поколение е заплаха и може да повлияе негативно на дългосрочните пазарни играчи.

Освен това липсващи или неясни части от законодателството могат да доведат до забавяне на лицензирането на проекти. Проблем може да се окаже и насищането на мрежата някои региони близо до морето, което се дължи на бързото развитие на вятърната индустрия на страната.

Въпреки това прогнозата за румънския фотоволтаичен пазар е положителна. Очаква се водещи фактори за развитието на сектора до края на 2013 г. да бъдат мащабни проекти от над 1 MWp, включително покривни и промишлени инсталации. Междувременно се очаква през последното тримесечие на годината да заработи първата наземна фотоволтаична централа с капацитет над 5 MWp.

Подзаконови нормативни актове, които да насърчат инсталации под 1 MWp, все още не съществуват, но са в процес на обсъждане сред държавните институции. Очаква се въвеждането на възнаграждение и по-високи цени за зелени сертификати за жилищни инсталации под 30 KWP.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: