pixel

Прекратяват разхищението на минералната вода в Сандански

Сандански

Източник: vestnikstroitel.bg

Обществено обсъждане по проект „Помпена станция с резервоар на водните количества от КЕИ 8 и сондаж № 6 от находище за минерална вода „Сандански”, бе обсъдено в града. Присъстваха зам. кмета на община Сандански Младен Тимчев, секретаря на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите” Сандански и експерти от общинска администрация Сандански.

Замисъла и основните дейности по проекта целят да се прекрати загубата на минерална вода, което е едно от богатствата на Сандански.

Секретаря на СХРТ Мария Таушанова сподели, че тази тема да се спре изтичането на минералната вода е започнала да се разнищва още преди три години и е изключително щастлива, че днес можем да говорим за предприемане на някакви действия.

Средствата за осъществяване на проекта са в размер на 250 хил. лв. и са осигурени от Министерството на околната среда и водите.

Към момента ползването на минерална вода от консуматорите в Сандански се осъществява чрез помпена станция с резервоар 70 куб. метра, а след като проекта бъде изпълнен кубатурата ще нарасне до 385 куб. метра, също така помпената станция ще бъде защитена от земен насип за запазване температурата на термоминералната вода.

За дейностите по проекта ще бъдат използвани пластмасови тръби, тъй като минералната вода, която е с температура от около 86 градуса е силно агресивна към металите.

Помпената станция ще се състои от суха и мокра камера, като в сухата ще се разположат помпите, осигуряващи захранването с термоминерална вода, водомерите за отчитане на изразходваните количества вода, а в мократа ще постъпва мин. вода от КЕИ № 8 и Сондаж № 6.

Предвижда се хидроизолация и топлоизолация.

Чрез реализацията на този проект минералната вода ще се акумулира и няма да се губи. Много от хотелите на територията на община Сандански разполагат с минерална вода и осъществяват ред услуги благодарение именно на тази помпена станция, поради това всички строително монтажни работи, предвидени в проекта ще подобрят и туристическия климат в общината.

Днес също е предвидено обществено обсъждане по проекта. Такива обсъждания могат да бъдат свиквани винаги, когато обществеността ги желае.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: