pixel

От глината се ражда образование

ArchiFair

MudLibrary е проект с нестопанска цел за устойчиво строителство в Западна Африка, в южната част на Гана, подкрепен от ArchiFair, сдружение с нестопанска цел, основано през 2016 г. Целта на това виенско сдружение е да разработва и популяризира екологични методи за строителство от пръст и да създава импулси за устойчиви, достъпни и социални проекти.

Чрез партньорската си организация Hive Earth компания за строителство на глинени конструкции в Акра, ArchiFair, се натъква на оферта от началника на Нсутем, малък град в южната част на Гана, където чрез изграждането на библиотека трябва да се разширят образователните възможности и да се повиши грамотността на жителите.

ArchiFair

Целта на партньорите по проекта е да изградят библиотека с глинена конструкция с подкрепата на местни хора, студенти и международни доброволци, които ще бъдат запознати с един систематичен и устойчив метод на строителство по време на фазата на изпълнение. Тясното сътрудничество с университети, партньори и международни експерти, както и с местното население, води до интензивен междукултурен обмен, при който всички участници се учат и извличат полза един от друг. Библиотеката ще бъде построена в близост до съществуващо държавно училище и ще се използва от две други училища в радиус от 5 км. Тя ще разполага с читални, компютърни работни станции, зала за конференции и просторни открити пространства, които могат да се използват и за социални дейности. Модерен дизайн, подходящо за деца обзавеждане и открити площи трябва да предложат място за обмен на жителите на селото и района. Библиотеката ще бъде построена за 12 седмици, като завършването е планирано за октомври 2022 г. Строителните разходи от около 35 000 евро са финансирани чрез дарения и спонсорство.

Снимки: ArchiFair

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: