pixel

Започна среща по проекта DaHar

пристанище Pусе

Източник: econ.bg

В периода 1 – 3 октомври в гр. Лом, в хотел „Трансимпекс” ще се проведе среща в рамките на проект DaHar – „Развитие на пристанищата по река Дунав”, организирана от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.  Днес  заседанието ще започне в 13:00 часа.

Проектът, който е по оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна  Европа” 2007 – 2013 г. стартира през април 2011 г. и ще приключи през март 2014 г. Партньорите са 23 организации от 6 държави – членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Румъния, Словакия и Унгария) и 2 държави извън ЕС – Сърбия и Хърватия. Участници от българска страна са  ИА „Морска администрация” (която се включи в проекта през април 2012 г.) и община Силистра.

Поставените цели са в контекста на националната политика в областта на вътрешния воден транспорт – да се насърчава развитието на българските дунавски пристанища като интермодални центрове и важни логистични връзки.

С реализацията на проекта се очаква да се постигнат няколко основни резултата:  изработване на интегрирана стратегия за спецификация в дунавската логистична мрежа, изготвяне на планове за действие за всяко пристанище, включено в проекта, утвърждаване на препоръки за интегрирано развитие на вътрешния воден транспорт – в това число и на интермодалния транспорт, с конкретни инвестиционни възможности, финансови и политически рамки за реализирането им.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: