pixel

За 7 г. в България са построени 151 км канализация при проектирани близо 2000 км

vik

През последните седем години, в рамките на програмния период на ЕС от 2007 г. до 2013 г., България е постигнала изключително скромни резултати. Това обобщение направи министърът на околната среда и водите Искра Михайлова в Националната дискусия „Реформа в управлението на водите“ в понеделник. Форумът е организиран по повод на новия програмен период на ЕС и въпросите, свързани с управлението на водите и стратегическите документи.

Изключително показателно е съотношението между предложените проекти и осъществените обекти. От близо 2000 км канализационна мрежа, която трябваше да бъде конструирана до 2014-2015 г., готови са едва 151 км. Водопроводната мрежа, която трябва да бъде реконструирана, е 1367 км, а изградената е едва 134 км, посочи още Михайлова.

Тя посочи като пример и броя на изградените пречиствателни станции за отпадъчни води, които са само 10, а 60 са в строителство. „Съотношението е показателно и то е заради проблемите в изпълнението на оперативната програма, заради многото криволици, през които минахме, и в крайна сметка сме на етап изпълнение на основната част от програмата“, отчете екоминистърът.

Министърът отбеляза, че освен инвестициите по Оперативна програма „Околна среда”, които са основен инструмент за развитието на ВиК-сектора, има още няколко инструмента. Сред тях са обекти, чиито ремонт по програма ИСПА е в довършителен етап, а от тази година и Националната програма за устойчиво развитие на регионите. „В нея около 15 на сто от проектите, предложени от общините, на стойност 78 млн. лева, са предвидени основно за изграждане на водна инфраструктура”, информира Михайлова.

На дискусията стана ясно, че намерението на МОСВ е да разработи самостоятелна програма в рамките на Националната програма за устойчиво развитие на регионите, която да подкрепи и водния сектор, за да се гарантират постоянни инвестиции не само по линия на европейските структурни фондове, но и чрез националния бюджет.

Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов каза, че за преодоляване на огромното изоставане в реформата на ВиК-сектора е необходимо спешното изработване и приемане на нов закон за ВиК. От името на МОСВ министър Михайлова се ангажира, че ведомството ще работи по изготвянето на този документ.

Тя призна, че таксата за водоползване от собствени водоизточници за бизнеса действително е висока, но целта й е водният ресурс да бъде използван ефективно. Михайлова пое ангажимент Наредбата за собствените водоизточници да бъде обсъдена съвместно с представители на бизнеса, след което – променена.

Над 1 млрд. евро са парите за следващия програмен период на ОП „Околна среда“, като 70 на сто от тях ще бъдат използвани за водния сектор. Това ще стане обаче, при условие че България извърши реформата в този сектор, в противен случай парите ще бъдат изгубени.

Източник: btvnews.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: