pixel

Устойчив бетон с рециклирани агрегати

Wopfinger Transportbeton

Бетонът е 100% подходящ за кръговата икономика. От 10 години компанията Wopfinger Transportbeton работи върху развитието на бетони със съдържание на рециклирани агрегати и използва специален процес за преработка на строителни отпадъци, включително тухли и други минерални материали, които се получават при разрушаването на стари сгради.

С разработения от компанията процес за преработка на инертни материали може да се увеличи делът на рециклираните материали в готовите бетонови смеси и да се запазят природните ресурси и площите за депониране. Освен това капацитетът за абсорбиране на CO2 от натрошения бетон е значителен и може да достигне до 41% от CO2, който се отделя при обезкисляването на варовика при производството на цимент.

С помощта на най-съвременните технологии сега е възможно да се постигнат по-добре и двете екологични цели: да се увеличи още повече използването на рециклирани материали в готовия бетон, да се смесват селективно цимент и добавки и те да се съгласуват точно с изискванията на технологията на бетона, и по този начин да се постигне възможно най-голямо намаляване на въглеродните  емисии.

С изграждането на двата най-модерни в технологично отношение завода на Ökobeton в Австрия, Wopfinger Transportbeton създаде техническите възможности за това в Зайберсдорф и Бергланд.

Снимка: Wopfinger Transportbeton

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: