pixel

Дигитализация и законодателство в строителството – акценти в съпътстващата програма на Архитектурно-строителна седмица

Digitalizacia

Над 200 директни изложители и стотици брандове ще открият посетителите от 25 до 28 февруари в Интер Експо Център

Продукти и системи за строителството, представяне на съвременни архитектурни системи, дигитализацията в бранша и законодателната рамка. Всички тези теми ще бъдат само част от акцентите на съпътстващата програма на изложение Архитектурно-строителна седмица. Юбилейното 20-о издание на бизнес форума ще събере над 200 български и чуждестранни компании от 25 до 28 февруари в Интер Експо Център.

Четирите изложбени дни ще предложат динамична съпътстваща програма, в която активно ще се включат водещите браншови организации и компаниите директни изложители. От 25 до 27 февруари Камарата на архитектите в България организира три кръгли маси, които ще се проведат с участието на Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Основният им фокус е дигитализацията в строителния сектор, Законът за устройството на територията (ЗУТ) и законодателството, засягащо бранша. През последния ден от изложението КАБ ще проведе и Управителния си съвет и паралелно ще организира представяне на съвременни архитектурни проекти. Специализирано събитие на 27 февруари организира Асоциацията на интериорните дизайнери в България.

Жилищни имоти и тенденции

През първия изложбен ден семинар-дискусия, организиран от Национална асоциация на строителните предприемачи, ще спре вниманието върху тенденциите на пазара на жилищните имоти, инфраструктурата, облика на жилищните квартали, проблемите при развитието на строителното предприемачество и др.

Българска асоциация за изолации в строителството ще проведе на 25 февруари семинара си, посветен на основните принципи в звукоизолацията.

Digitalizacia

Предимствата на продуктите и системите от последно поколение

Активно в съпътстващата програма на Архитектурно-строителна седмица се включват компаниите участници, сред които фирми от България, Турция, Италия, Германия, Румъния и др. Широко ще бъде застъпен ОВК секторът. Системи за индустриална и битова климатизация представя Темпекс. За „Хибридни решения за ОВК системи“ специалистите ще дискутират на семинар, организиран от Дамвент. Air Trade ще събере присъстващите, за да представи нов модел противопожарна клапа и вентилационни отвори на Trox. Съвременни решения за ОВК инсталации за офис и обществени сгради ще даде Climacom. Екологичността ще бъде акцент на професионалистите от Енергомонитор България в презентацията „SaveEnergy SaveMoney SaveThePlanet с Energomonitor“.

Много съпътстващи събития ни очакват в сектор „Изолации“. Изискванията и предизвикателствата към фасадата през зимата ще ни представи компания Хенкел. В презентацията си специалистите от Кнауф ще ни запознаят с фирмената система за фасадна топлоизолация с каменна вата. Rothoblaas ще се фокусира върху анализа и решенията за регулиране на парата, херметичността и сградната хидроизолация. А специалистите от Аурубис ще ни запознаят с приложенията на железния силикат. Природосъобразните и естетични решения за градска и паркова среда ще бъде акцент на HTI България.

Сградната и домашната автоматизация и системите iNels ще завладеят съзнанието на присъстващите в зала „Семинарна“ на изложбена палата № 4. В своя презентация специалистите от Вас Про ще отговорят на въпроса „Защо метал?“. Представяне на вратите Pirnar за България ще направи Солид 55, а технологичните възможности за деклариране на ТОЛ таксите ще представи Frotcom Bulgaria. Възможностите които създава за инвестиции у нас, ще разкрие НК Индустриални зони.

Широко международно присъствие и иновативни предложения, в съчетание с богата съпътстваща програма ще ни предложи 20-ото юбилейно издание на Архитектурно-строителна седмица от 25 до 28 февруари в Интер Експо Център. За да посетим щандовете на участниците, за да се запознаем със стотиците брандове и за да присъстваме на десетките съпътстващи събития, е достатъчно да се регистрираме за свободно посещение на www.buildingweek.bg.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: