pixel

България инвестира 2 млрд. евро за градско развитие в периода 2014-2020 г.

Страната ни сред добрите примери по отношение на програмите за енергийна ефективност на жилищните сгради.

Над 2 млрд. евро се инвестират за развитие на градовете в България през настоящия програмен период  2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова в рамките на участието й в специална сесия на Световния градски форум с представители на публичния и частен сектор, посветена на финансирането за устойчиво градско развитие. Средствата са по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ и програмите за трансгранично сътрудничество.

В изказването си зам.-министърът отбеляза нуждата от привличане на частни инвестиции  в изпълнението на публични проекти за постигането на ефективни политики. Николова обърна внимание, че за бъдещото градско развитие ще са нужни устойчиви  проекти, предопределени от три предпоставки – правилно структуриране,  фокусиране на заинтересованите страни за изпълнението им и едва като следваща стъпка – финансирането.  Компонентите, генериращи приходи, са важен елемент за постигане на устойчивост, коментира още тя.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: