pixel

Турция одобри ОВОС на морския участък от „Южен поток”

uijen potok

Министерството на околната среда и урбанизацията на Турция одобри доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за участъка от Морски газопровод „Южен поток“, който пресича Турската изключителна икономическа зона.

Докладът за ОВОС се състои от оценка на потенциалното влияние на проекта върху околната среда, включително геологията на морското дъно, качеството на водите и биоразнообразието в морето. Заключението на доклада е, че не се очаква проектът да има каквито и да било значителни въздействия върху морската среда или върху риболовството в територията на турския участък от проекта.

Газопроводът ще бъде изграден на разстояние от над 110 км от турското крайбрежие и на дълбочина до 2200 метра. Поради аноксичния характер на водите в Черно море кислород на практика няма под 100-200 м и затова трудно може да бъде открит живот на тези дълбочини. Ето защо очакваното влияние по време на полагането на газопровода е минимално. Колкото до риболовните дейности, те се осъществяват в близост до брега и затова строителството на газопровода не се очаква да окаже значително влияние върху тях.

Докладът по ОВОС определи, с цел да се избегнат или намалят до минимум възможните въздействия, редица мерки, включени в инвестиционния проект. Например, маршрутът на газопровода беше променен в определени участъци, за да избегне възможно въздействие върху останки от корабокрушения на дъното на морето като ги заобиколи с поне 150 метра.

Одобрението на доклада е резултат на месеци научни изследвания и консултации, осъществени от турски и международни експерти. През май 2013 г. „Южен поток транспорт“ публикува документ за ОВОС, съдържащ предварителна оценка на въздействието.

След консултации с експерти, с държавни органи и с обществеността като цяло, обратната връзка по този документ се взе предвид при изготвянето на доклада за ОВОС, който след това отново бе подложен на допълнителен преглед и обществени консултации.

Положителни заключения бяха издадени от Министерството на енергетиката и природните ресурси, Министерство на храните, земеделието и животновъдството, Министерството на културата и туризма, от Tурския флот и от Бреговата охрана. Обществените консултации през май-юни 2014 г. също не показаха безпокойство, след което Министерството на околната среда и урбанизацията издаде Положителен сертификат за ОВОС.

„Южен поток транспорт“ ще продължи да поддържа връзка с турските власти преди и по време на строителството, за да гарантира, че всички необходими мерки за безопасност и сигурност са осигурени. Полагането на тръби ще започне в руски води в края на 2014 г., а първият кораб ще влезе в изключителната икономическа зона на Турция през първото тримесечие на 2015 година. Първият тръбопровод трябва да влезе в експлоатация до края на 2015 година.

Морският газопровод „Южен поток“, преминаващ през Черно море е компонент от системата на газопровода „Южен поток“, която ще повиши сигурността на доставяния от Русия природен газ към Централна и Югоизточна Европа, тъй като създава нов източник на доставки и осигурява допълнителен транзитен капацитет. Морският газопровод „Южен поток“ ще бъде с дължина 931 км, ще започва от руското черноморско крайбрежие в района на Анапа, ще пресича турската изключителна икономическа зона в Черно море и ще излезе на българския бряг близо до Варна.

Турският участък на проекта ще бъде с приблизителна дължина 470 км. Той преминава през Черно море от границата между руската и турска Изключителна икономическа зони на изток, до границата между турската и българската Изключителна икономическа зони на запад. Оттам природния газ ще се доставя до сухоземния участък в България. След това природният газ ще се транспортира през България от „Южен поток България“ АД, а извън нейните граници – от други смесени предприятия в Югоизточна и Централна Европа. Очаква се доставките на газ да започнат в края на 2015 г. След като бъде напълно завършен, морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от четири отделни тръбопровода и ще достига годишен капацитет от 63 млрд. куб. м. газ.

„Южен поток транспорт“ е международно смесено дружество, създадено за планиране, строителство и последващата експлоатация на морския газопровод през Черно море. Акционери в дружеството са руската компания „Газпром“ (50% дял), италианската Eni (20% дял), френската енергийна компания EDF и немската Wintershall Holding, всяка от които притежават по 15%.

Източник: cross.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: