pixel

Трите най-добри „зелени идеи“ с награден фонд от 3000 EURO

CEE Bankwatch Network и ЕС „За Земята” обявяват конкурс за граждански проекти, подпомагащи устойчивото развитие в сферите ресурсна ефективност, чиста енергия, устойчив транспорт, гражданско общество и други…. В конкурса могат да участват отделни физически лица, местни активисти, местни групи и неправителствени организации. Желаещите да участват са поканени да представят описание на проект (в идейна фаза!) до 1 ноември.

За награждаване на най-добрите проекти са на разположение до 3000 евро. Жури, съставено от експерти в областта на устойчивата енергетика и транспорт, развитие на общността и гражданското общество, ще прецени кои три проекта ще бъдат наградени в зависимост от потенциала на идеите и качествата на проектните предложения. Наградният фонд или част от него по преценка на финалистите, следва да бъде изразходван за реализирането на начална стъпка по проекта, предварително описана в проектното предложение (по-подробно разписване проекта, популяризиране и други).

Стремежа на конкурса е да покаже, че гражданите могат да вземат активно участие в разпределянето на европейските средства с реализиране на граждански инициативи и проекти. Надпреварата ще се проведе успоредно в 8 държави членки на ЕС. Трите най-добри български проекта ще бъдат представени в Брюксел пред представители на европейските институции през февруари 2013 г.

Важни дати:

1 ноември – краен срок за подаване на проектни предложения!

5 ноември18 ноември – 2 кръг – избор на шестима полу-финалисти за представяне в София

20 ноември21 ноември – интервюта/презентации в София (или по skype), избор на тримата финалисти

23 ноември – церемония по награждаването

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: