Три фирми допуснати за ремонта на жп гара в Бургас

гара бургас

Трима са допуснатите участници за ремонта на жп гарата в Бургас след отваряне на ценовите оферти.

Това са „Девня строй инженеринг“, с предложена цена 6 069 828,00 лева, „Железопътна инфраструктура Бургас“ с цена 7 205 789,00 лева и „Гара Пиргос 2013“ с цена 9 056 336,97 лева. Цените са без ДДС.

Четири фирми наддаваха за реремонта на жп гарата.

В НК „Железопътна инфраструктура“ комисията за разглеждане, оценка и класиране отвори и оповести днес ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Очаква се в средата на ноември да бъде обявен победителят.

Рехабилитацията на гаровия комплекс се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Проектът е изцяло синхронизиран с плановете на община Бургас за развитието на цялата зона в града, като зона за обществено ползване. Приемното здание на гара Бургас е паметник на културата.

С реализирането на проекта се цели пълно архитектурно обновяване на приемната сграда и гаровия комплекс при използване на висококачествени, енергоефективни съвременни материали и технологии.

Чрез изпълнението на проекта ще бъде осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност, в съответствие с всички европейски изисквания. Непредвидените разходи са в размер на 10%.

Източник: dir.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: