pixel

Технология за прозорци Geze – решения, отговарящи на всички нормативни изисквания към естественото димоотвеждане

профилни системи

Източник: ГЕЦЕ

Глава девета от Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (от 05.06.2010 г.) обхваща темата за димо- и топлоотвеждане. Съгласно нея, при възникване на пожар, димоотвеждането се осъществява посредством вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със съоръжения и инсталации за подаване на чист въздух, за отвеждане на дима и топлината и за ограничаване на разпространяването им.

Димни люкове

За естествените ВСОДТ/SHEV се проектират димни люкове на покрива или на външната фасада на сградата, разположени над незадимаемата зона, които представляват отвори с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне от най-малко две места. Те се проектират да издържат на температурно въздействие 300°С в продължение на най-малко 30 min.

Необходимо е също така да се осигури ръчно задействане на системата посредством бутони от две противоположни места във всяко едно помещение с инсталиран ВСОДТ.

Сертифицирана система

За допускане на димен люк като част от ВСОДТ система в България следва да се осигури следната документация:

•    СЕ маркировка (стикер)
•    Декларация за съответствие
•    Указания за приложение на български език

Системите за естествено димоотвеждане на Geze SHEV (естествени проветрители за дим и горещ въздух, съгласно стандарт EN 12101-2) предлагат висока гъвкавост при избора на тествани и сертифицирани задвижвания и профилни системи.

Изисквания към размера на аеродинамичната площ

Минималните стойности на аеродинамичните свободни площи на димните люкове се определя в зависимост от площта и височината на помещението, плътността на топлинното натоварване на помещението и височината на незадимяемата зона, съгласно показателите в Наредба № Iз-1971.

Изисквания към разположението на приточните отвори

Отворите за приток на въздух се разполагат равномерно разсредоточени в близост до евакуационните изходи и на височина не повече от 1 m (под горната граница на незадимяемата зона, съгласно DIN 18232-2).

Изисквания към площта на отворите за приточен въздух

В помещенията, за които се проектира естествено димоотвеждане, според Наредба № Iз-1971 следва да се предвидят приточни отвори, чиято площ трябва да съответства на площта на димните люкове.

Изисквания към захранването и управлението

Компонентите на ВСОДТ трябва да се управляват от централи с възможност за автономна работа в продължение на 72 часа, която се осигурява от собствен енергоизточник.

Перфектното системно решение Geze MBZ 300 с гъвкав капацитет позволява координираното задействане и сработване на всички отвори за приточен и отработен въздух.

захранване

За сигурното взаимодействие между отворите за приточен и отработен въздух, Geze предлага пълна гама от напълно координирани помежду си продукти за димоотвеждане. Предмет на избор са три системи за приточен въздух Geze с различни технически характеристики:

•    Оператор за врати на панти TSA 160 NT
•    Автоматична плъзгаща се врата Geze Slimdrive SL
•    електрическо задвижване със сгъваемо рамо RWA K600

Гамата от продукти за отваряне на димни люкове включва различни верижни и шпинделни задвижвания, в зависимост от размера и типа отваряемост на прозореца.

Системите за димоотвеждане Geze могат да се използват и за ежедневна вентилация, без това да нарушава аварийните им функции. Освен това те могат да се комбинират с всички останали компоненти на сградната автоматизация.

Видео: docs.google.com

Геце

GEZE GmbH е една от водещите в света фирми, производители на системи за врати, прозорци и техника за безопасност. Като един от пазарните лидери в сферата на иновациите и дизайна, независимата компания, която е семейно ръководена от пет поколения, разработва, произвежда и продава модерна технология, която, чрез ориентацията си към бъдещето, оказва силно влияние въху строителната технология като цяло.

Прочетете също: