pixel

Търсят строител за депо за отпадъци на 6 общини

Депо

Източник: borbabg.com

До края на годината трябва да започне изграждането на новото сметище на Велико Търново, което ще обслужва и още 5 общини. Стойността на обекта, който се финансира със самоучастие и средства по Оперативна програма „Регионално развитие”, е 62.3 млн. лв. В момента върви подготовка на процедурите за избор на изпълнител. В региона няма строителна компания, която да притежава съответната категоризация за подобни инфраструктурни обекти, и почти сигурно поръчката ще поеме или мощна българска фирма, или чуждо дружество, като ще се разчита на подизпълнители на местно ниво.

Шестте общини ще осигурят 3.2 млн. лв. от общия бюджет за депото. Постоянните комисии към Великотърновския общински съвет вече одобриха разхода. Бюджетът на старата столица трябва да осигури най-много средства под формата на съучастие – 1.52 млн. лв. Сумата се набира от отчисления от такса смет, но Велико Търново има и почти два милиона излишък, с които купува високодоходни ценни книжа. Тези пари бяха спестявани по идея на бившия кмет д-р Румен Рашев именно за ново сметище. Депото за битови отпадъци трябва да е готово до 2015 година. В него ще се депонират още отпадъците на Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

Бъдещото сметище ще има пречиствателна станция за отпадни води, регионален център за управление на отпадъци и няколко инсталации за механично третиране и компостиране. Досега проектът се бавеше заради течащите съдебни дела.  След като Върховният административен съд се произнесе в полза на общините, вече няма пречка за реализация на проекта. Депото ще се простира на площ от 160 декара.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: