pixel

Два милиарда нови жилища в следващите 80 години

Bau 1

Неизбежна истина е, че световното население нараства експоненциално. По-големият брой хора може единствено да доведе до повишено търсене на ресурси, храна и жилища. Според ООН до 2100 г. населението на Земята ще достигне 11,2 милиарда души – впечатляващ скок от сегашните 7,6 милиарда.

Подобно увеличение означава, че необходимостта от настаняване на тези хора ще бъде спешен приоритет. Съществуващата в момента жилищна система не може да се справи с това предизвикателство и скоро ще се превърне в глобален проблем. Размерът на апартаментите намалява през последния половин век. Всъщност това е свързано и с глобалната тенденция за намаляване на раждаемостта, както и с увеличаване броя на домакинствата, състоящи се само от един или от двама души.
bau 2Според груби оценки до края на 21-и век ще ни трябват повече от два милиарда нови жилища, което поставя въпроса за наличието на необходимите ресурси като свободна земя и строителни материали. Фактор, който често се забравя, е миграцията на хора, разселвания и бежанци в резултат на природни бедствия, войни и др. Това може да разклати съществуващата парадигма и неочаквано да изиска построяването на нови жилищни сгради.

Необходими са нови алтернативни решения, особено за ускоряване на строителните процедури. Сглобяемите жилищни системи, бързоразвиващ се пазар, също са вариант. За съжаление, тази технология среща редица ограничения на ниво логистика и изпитва дефицит на обучени хора.

Въпросите за материалите, ефективността и устойчивостта са основните теми. Политиките и стратегиите трябва да помогнат за регулиране и управление на използването на строителни материали, за да се избегнат бъдещи проблеми с достъпността и цените им. Трябва да се гарантира и повторната употреба на новите сгради в бъдеще.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: