pixel

Строителен бум и надпреварва за покупка на недвижими имоти

izkop

Може ли да говорим отново за строителен бум? Има ли луда надпреварва в инвестициите в недвижими имоти, дори „на зелено“?

Отговорът е, че оживлението на инвестиционния пазар в строителството, започнало през последните години, безспорно е факт! Инвестициите набират скорост, а бизнес климатът в сектора се завръща към един „здравословен“ растеж. Свидетели сме на нови мащабни жилищни, хотелски и офис проекти.

През последните години се забелязва ръст от почти 10-12% в инвестициите в имоти, а скокът се дължи най-вече на увеличеното строителство на сгради, което е 56% от общата продукция в сектора, където ръстът е почти 18% на годишна база.

Жилищното строителство е по-балансирано, а инвестициите в нови проекти са в по-голяма степен ориентирани и съобразени с търсенето. Днес предлагането на пазара на недвижими имоти е голямо. Когато се прави покупка на жилище, е добре да се знае, че ще има сигурност на сделката. Какво означава това?

Търси се инвеститорът да е надеждна фирма, която да застане с имиджа си зад проекта и да разполага с необходимия финансов ресурс и капацитет за завършването му. Партньорският състав – в лицето на архитекти и изпълнители, също да е добре подбран. Всичко това придава стойност на имота. Реално, покупката на имот не е просто сделка. Това е осъзнато право на избор за дълъг период от време.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: