Световната банка ще ни консултира за ВиК стратегията и оперативните програми

Световна банка

Източник: publics.bg

Правителството утвърди две споразумения за предоставяне на консултантски услуги от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) – за МРРБ и за Агенция „Пътна инфраструктура”, и предлага на Народното събрание да ги ратифицира.

Първият документ – за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация, предвижда Министерството на регионалното развитие и благоустройството да използва експертизата на МБВР за подпомагане на реформата в отрасъла чрез изработване и подпомагане прилагането на стратегия за ВиК, преглед на ефективността на нормативната рамка и нейното влияние за постигане на поносимост на цените и отраслова устойчивост, изготвяне на преглед на публичните разходи за ВиК услугите, разработване на стратегически финансов план за ВиК инвестиции, изготвяне и подкрепа за изпълнение на плана за действие към ВиК стратегията.

Съгласно втория документ Агенция „Пътна инфраструктура” ще използва експертната техническа помощ на Световната банка, както за подобряване управлението на пътния сектор, така и за постигане на оперативна и финансова стабилност. Приоритетната цел е да се увеличи усвояването на средствата от европейските фондове в пътната инфраструктура за текущата оперативна програма и през следващия програмен период 2014-2020 г.

Дейностите по споразуменията ще се финансират от осите за техническа помощ по оперативните програми „Околна среда” и „Транспорт”.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: